Rok szkolny 2015/2016

1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Dnia 1 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej wraz z nauczycielami rozpoczęli nowy rok szkolny Mszą Świętą o godzinie 8.00. Następnie w szkole, na sali gimnastycznej pani Dyrektor Anna Makuch serdecznie powitała uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły, a także przybyłych gości: panią Wiesławę Majczak – Radną Rady Miejskiej w Łazach, ks. Marka Cuda – proboszcza naszej parafii i Annę Skrzypek – v-c przewodniczącą Rady Rodziców. Szczególnie gorąco powitano uczniów klasy I, którzy rozpoczynają dopiero naukę w murach naszej szkoły.
Życzenia dla uczniów i ich rodziców, nauczycieli  oraz pracowników obsługi przekazał w formie listu  Burmistrz Łaz – pan Maciej Kaczyński.
Po odczytaniu listów kierowanych do nas z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz okolicznościowych przemówieniach pani Dyrektor życzyła wszystkim powodzenia, dużo zapału i motywacji w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności, a także rozwijania swoich zainteresowań. Po części oficjalnej uczniowie udali się do swoich klas wspólnie z wychowawcami, gdzie zapoznali się z nowym planem zajęć.


2. NARODOWE CZYTANIE.

8 września 2015 r. w naszej szkole, po raz drugi odbyła się akcja ,,Narodowego Czytania”. To coroczna, ogólnopolska impreza przeprowadzana pod patronatem Prezydenta RP.

Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, potrzeba dbałości o język polski oraz zwrócenie uwagi uczniom na dzieła wybitnych pisarzy. Organizatorkami były bibliotekarka szkolna, pani Anna Słuja – Kropiewnicka oraz nauczycielka języka polskiego, pani Justyna Kożar – Rozpara.

Tego dnia podczas zajęć lekcyjnych uczniowie klas I-VI poznali życie i twórczość Bolesława Prusa oraz wysłuchali fragmentów nowel i opowiadań, tj. ,,Antek”, ,,Katarynka”, ,,Anielka” czytanych przez nauczycielki. Uczniowie z ogromną uwagą wysłuchali utworów oraz wzięli udział w dyskusji o wartościach literatury pięknej

My – nauczyciele, mamy nadzieję, że w przyszłym roku akcja ,,Narodowe Czytanie” również przyciągnie uwagę uczniów i dzięki niej powiększy się grono miłośników dobrej książki.

Zachęcamy wszystkich do czytania nie tylko z powodu takich akcji, ale i na co dzień.

 

 

3. SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Na spotkaniu uczniów klas I-III z  funkcjonariuszem  policji  w  ramach  realizacji  zadań z profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej,  poruszane zostały  tematy związane z bezpieczeństwem  w ruchu drogowym, między innymi przechodzeniu przez  jezdnię oraz jeździe rowerem po drodze.
Funkcjonariusz policji  uwagę  uczniów skupił na zagadnieniach dotyczących konieczności noszenia odblasków, tłumacząc, że dzięki nim można uratować swoje życie. A niejednokrotnie można  uniknąć wypadkowi drogowemu „Wystarczy mały odblask” –powtarzał, żeby kierowca mógł zauważyć idącego poboczem  pieszego  i tym samym  uniknąć zderzenia z pieszym.
W dalszej części prelekcji policjant opowiadał o swojej służbie. Funkcjonariusz poinformował , czym zajmują się na co dzień. Szczególną uwagę zwrócili na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie podróżowania samochodem z rodzicami.
 Poinformował uczniów, że często funkcjonariusze uczestniczą w akcji pod hasłem „Pasy” oraz „Foteliki dla dzieci”. Jazda w fotelikach bezpieczeństwa i  zapinanie pasów bezpieczeństwa samochodach jest koniecznością.
Punktem kulminacyjnym były pytania dzieci  dotyczące służy policjantów. Szczegółowe odpowiedzi wyjaśniające  satysfakcjonowały uczniów.


4. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

17 września odbył się w naszej szkole apel upamiętniający 76 rocznicę agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę. Uroczystość przygotowała gromada zuchowa pod kierunkiem druhny Justyny Kożar – Rozpara i druhny Anny Białas. Recytacja wierszy oraz przypomnienie faktów z tamtego okresu przeniosły wszystkich do września 1939 roku. Dzięki wspomnieniom o wojnie możemy docenić naszą wolność.
Żyjąc w dzisiejszych czasach powinniśmy znać historię naszych rodaków, którzy wyróżniali się wielką odwagą i męstwem w walce o naszą Ojczyznę.

 

5. DOŻYNKI GMINNE

„Dzisiaj w naszej wiosce świętujemy dożynki.
Będą świeże chleby i pachnące szynki
I plony przeróżne, co ziemia nam dała.
Będzie dziś świętować okolica cała.”

20 września w Wiesiółce, najmniejszym sołectwie Gminy Łazy, odbyły się dożynki, na które przybyli okoliczni rolnicy, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście. Wszyscy wspólnie podziękowali za tegoroczne plony oraz złożyli hołd ciężkiej pracy na roli.
Dożynki to okazja do podsumowania całorocznej pracy i trudu rolniczego. Jest to święto plonów naszej ziemi. Jest to równocześnie jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika, który daje radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Podczas święta dożynek oddajemy pokłon i dziękujemy za ciężką pracę rolnikom.
Gospodarzem tegorocznych Gminnych Dożynek w Łazach była Wiesiółka, która pod koniec sierpnia została wybrana Ekologicznym Sołectwem. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, po której nadszedł moment ceremonii dożynkowej. Po odśpiewaniu hymnu narodowego mieszkańców gminy i gości zgromadzonych na placu przy remizie OSP powitał prowadzący dożynki, Grzegorz Piłka. Po przywitaniu licznie zgromadzonych zaproszonych gości Burmistrz Łaz, pan Maciej Kaczyński, w swoim przemówieniu podziękował rolnikom za ich ciężką pracę oraz złożył im najserdeczniejsze życzenia. Następnie na ręce burmistrza Izabela Kisiel i Marcin Szkleniarz, starostowie dożynkowi złożyli symboliczny bochen chleba, którym goście poczęstowali wszystkich uczestników dożynkowego święta. Aby tradycji stało się zadość reprezentacje każdego sołectwa złożyły wieńce dożynkowe, powstałe z jarzębiny, zbóż, orzechów, owoców, warzyw, kwiatów, które od dawna są symbolem plonu i urodzaju.
Podsumowując całoroczną pracę wyróżniono najbardziej aktywne osoby- rolników, pszczelarzy, myśliwych, łowczych- które z rąk burmistrza, przewodniczącej Rady Miejskiej oraz zaproszonych gości przyjęli listy gratulacyjne za swe osiągnięcia i nieustanny rozwój. Podziękowania za okazaną pomoc złożono także sponsorom, którzy nieustannie wspierają działania w Gminie Łazy. Następnie w imieniu wszystkich gości podziękowania za trud rolnika i jego mozolną pracę oraz najlepsze życzenia złożył Zbigniew Meres, senator RP.
Ceremonię dożynkową zakończyły występy artystyczne. Jako pierwsi przed publicznością zaprezentowali się w krótkim repertuarze uczniowie Szkoły Podstawowej w Wysokiej. Szkołę reprezentował zespół wokalno-taneczny „Promyki” oraz uczennice z klas V-VI przygotowani pod kierunkiem pani Anny Białas oraz pani Eweliny Gocyli-Dusza. Uczniowie przedstawili program artystyczny skierowany do wszystkich rolników w podziękowaniu za ich ciężką pracę. Złożyli im bukiet życzeń w postaci pięknych wierszy, tańców i piosenek. Zaprezentowali m.in. utwory pt. „Złota polska jesień”, „To nasza Ojczyzna”, „Trojak”.
Kolejne wystąpiły w towarzystwie orkiestry panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wiesiółki. Swoim śpiewem gospodynie powitały gości i podziękowały rolnikom za trud pracy w polu. W dalszej kolejności zaprezentowały się: Zespół Śpiewaczo-Kulinarny „Rokicanki-Jarzębinki” z Rokitna Szlacheckiego, Zespół Jura, Chór Klubu Seniora Semafor działający przy MOK w Łazach, Wiktoria Pyrdoł (laureatka konkursów muzycznych) z sołectwa Grabowa, Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Ciągowicach, Zespół Śpiewaczy z Niegowonic i Turzy, Klub Seniora z Ćhruszczobrodu, Zespół Regionalny „Kłos”, Łazowska Orkiestra Instrumentalna pod kierownictwem Jacka Dobrzańskiego. Na zakończenie na scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kroczycka”, a dożynkowe święto w Wiesiółce zakończyła zabawa w towarzystwie zespołu „Warcianie”.

 

 

6. TEATRZYK “PAN TWARDOWSKI”

30 września 2015 roku, na dobry początek roku szkolnego Pani Dyrektor zaprosiła uczniów na teatrzyk pt. „Pan Twardowski” w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych Scenografii i Reżyserii ART – RE z Krakowa.
Dzieci obejrzały przedstawienie oparte na powszechnie znanej legendzie krakowskiej. Podczas spektaklu usłyszały hejnał krakowski i zobaczyły tradycyjne stroje szlacheckie. Perypetie tytułowego bohatera, jego znajomość i potyczki z Diabłem Rokitą potraktowane zostały w sposób humorystyczny.
Uczniowie bardzo żywo reagowali na grę aktorów, byli nią zachwyceni. Po zakończeniu sztuki gromkim brawom nie było końca. Spektakl był nie tylko zabawny, ale i pouczający. Na pewno przypomniał dzieciom, że niczego nie dostaje się w życiu za darmo. Opowieść wciągnęła młodą widownię w atmosferę tajemniczych legend osnuwających Kraków, gdzie wszystko może się zdarzyć…


7. SPRZĄTANIE ŚWIATA

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
Uczniowie naszej szkoły również przyłączyli się do Akcja Sprzątania Świata.  W tym roku przodowała klasa V pod kierunkiem Pani Justyny Kożar-Rozpary.

 

8. BIJEMY REKORD

16.10.2015 r. w szkole odbył się Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Akcja zorganizowana została przez koordynatorów programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” – panią Ewelinę Gocyla- Duszę i pana Pawła Mazura. Patronem akcji jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Celem tej akcji było bicie rekordu jednoczesnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wykonywanej przez jak największą ilość osób. Punktualnie o godz. 12.00 uczniowie Szkoły w Wysokiej rozpoczęli reanimację na 5 fantomach. Przez 30 minut nieprzerwanie wykonywali akcje ratowniczą pod czujnym okiem nauczycieli opiekunów. Całość została nagrana oraz sfotografowana i wraz ze sprawozdaniem wysłana do WOŚP.
Ale tak naprawdę nie chodziło tu o bicie rekordów, a pokazanie jak ważnym w życiu jest temat pierwszej pomocy – umiejętność jej udzielania oraz prosta wiedza – kiedy i w jaki sposób każdy mógłby ją wykorzystać.

Pierwsza pomoc to bardzo ważna czynność,
którą warto sobie co jakiś czas przypominać.

 

9. DZIEŃ NAUCZYCIELA

Jak co roku w dniu 14 października przypada Święto Edukacji Narodowej. W tym dniu odbyła się w Szkole Podstawowej w Wysokiej uroczysta akademia, na którą zostały zaproszone nauczycielki emerytki: Krystyna Białas, Janina Dudłak, Bogusława Góra, Małgorzata Gaweł, Krystyna Kumala, Romualda Ligęza, Jadwiga Wacławik, Irena Walczyk.
Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Były życzenia za serdeczność, cierpliwość, wyrozumiałość, przekazaną wiedzę. Na twarzach zgromadzonych można było dostrzec wzruszenie i refleksję.
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, Anna Makuch, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.
Na koniec uroczystości głos zabrały emerytowane nauczycielki, które z wielkim sentymentem wspominały pracę w tutejszej placówce. Zapewniały wszystkich zgromadzonych, że największą radością dla nauczyciela jest uśmiech dziecka, a nasza praca to powołanie. Wspomnienia ,,naszych drogich koleżanek” przybliżyły uczniom i gościom cennych informacji związanych z historią szkoły i ich pracą.
Nauczyciele byli wzruszeni i zadowoleni, dziękowali wszystkim za pamięć i docenienie ich wkładu w wykształceniu dzisiejszych pokoleń.


10. ŚNIADANIE DAJE MOC

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła po raz kolejny zorganizowała Dzień Śniadanie Daje Moc. Dnia 6 listopada uczniowie klas I-III zaopatrzeni przez rodziców w niezbędne produkty spożywcze oraz fartuszki, deseczki do krojenia, nożyki do smarowania zgromadzili się w świetlicy szkolnej. Po umyciu rączek rozpoczęli przy pomocy swoich pań wspólne przygotowywanie kanapek. Każde dziecko starało się, aby jego kanapki były przygotowane na bazie pieczywa razowego lub pełnoziarnistego z dodatkiem serów, chudych wędlin oraz dużej ilości warzyw. Te zdrowe i smaczne kanapki uczniowie zjedli wspólnie z przygotowaną herbatką na drugie śniadanie. Dzień ten został poprzedzony różnorodnymi zajęciami w poszczególnych klasach dotyczącymi zdrowego odżywiania oraz roli śniadania dla prawidłowego funkcjonowania młodego organizmu. Dzieci zostały wcześniej zapoznane z tematyką programu „Śniadanie daje moc”, a wspólne śniadanie było podsumowaniem podjętych działań.
Każda klasa przygotowała pracę konkursową w formie plakatu. Prace zostały przemyślane i wykonane w taki sposób, aby tworzyły całość i oddawały przebieg przeprowadzonego w Szkole Dnia Śniadanie Daje Moc. Plakaty te zostały umieszczone na gazetce szkolnej przy drzwiach wejściowych szkoły, aby każdy mógł zapoznać się z efektem podjętych działań w ramach programu Śniadanie Daje Moc.


11. PASOWANIE UCZNIÓW KLASY I

W dniu 21.10.2015 r. o godz. 10.00 odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania klasy pierwszej. Na wstępie pani Dyrektor Anna Makuch przywitała szanownych gości przybyłych na uroczystość, a mianowicie: wicestarostę Konrada Knopa, radną Rady Miejskiej w Łazach Wiesławę Majczak, Burmistrza Łaz Macieja Kaczyńskiego, sołtysa Sołectwa Wiesiółka Henryka Ziaję, sołtysa Sołectwa Wysoka Henryka Sobieraja, panią kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Bożenę Miklas, dyrektora MOK-u w Łazach Grzegorza Piłkę, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Joannę Ziaję, proboszcza Marka Cuda, przedstawiciela Rady Rodziców Manuelę Szkleniarz.
Następnie uczennica klasy VI serdecznie powitała wszystkich zebranych, a w szczególności bohaterów tej uroczystości– drogich pierwszoklasistów. Skierowała do nich ciepłe słowa, w których zapewniła, że starsi uczniowie będą przy nich zawsze, kiedy tylko oni będą potrzebować ich pomocy. Uczniowie ze starszych klas przywitali pierwszaków pięknie wyrecytowanymi wierszami. Na uroczystość przybył również niespodziewany gość- duszek o imieniu Aplaus. Przedstawił się dzieciom jako wesoły duszek, który cały czas ich obserwuje i jest obecny w ich super szkole. Aplaus poprosił pierwszaków, aby zaprezentowali mu wiadomości i umiejętności, jakie dotychczas zdobyli w szkole. Uczniowie klasy pierwszej recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz tańczyli udowadniając, że są do szkoły świetnie przygotowani. Dzieci zaprezentowały nie tylko swoje umiejętności wokalne i taneczne, ale także wiedzę dotyczącą znajomości zasad ruchu drogowego, piękna swojej Ojczyzny, a także zasad zachowania się w klasie i w szkole. Pierwszaki swój pierwszy egzamin na ucznia zdali śpiewająco.
Po zakończonych występach życzenia dla pierwszoklasistów w formie wierszy skierowali uczniowie klasy trzeciej. Życzyli oni młodszym kolegom samych dobrych ocen, szacunku do innych, wytrwałości oraz wiele radości. Nadszedł w końcu najważniejszy moment uroczystości- uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani przez panią dyrektor na uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej. Następnie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na życzenia, prezenty oraz pamiątkowe zdjęcia klasy pierwszej w gronie zaproszonych gości.


12. ALARM PRZECIWPOŻAROWY

13 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej odbył się próbny alarm przeciwpożarowy związany z ewakuacją uczniów i całego personelu.
Akcja potoczyła się bardzo sprawnie tym bardziej, że działaniom towarzyszyli strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiesiółki, którzy przybyli natychmiast po zgłoszeniu zagrożenia. Całą akcję nadzorował komendant Henryk Ziaja oraz gminny komendant straży Włodzimierz Koza. Po zakończonych działaniach odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa nie tylko pożarowego, ale również innych czyhających zagrożeń w życiu człowieka, o których uczniowie zostali zapoznani. Dzieci chętnie zadawały strażakom pytania na interesujące je tematy. Okazało się, że uczniowie świetnie znają numery telefonów alarmowych i wiedzą kiedy należy je używać. Ponadto, oglądały pokaz gaszenia prawdziwego pożaru po włączeniu przez strażaków długich węży wypełnionych wodą. Ogromną dodatkową frajdą było dla nich oglądanie wozu strażackiego z jego wyposażeniem oraz to, że każdy mógł wejść do środka i przez chwilę poczuć się prawdziwym strażakiem ratującym życie i mienie ludzkie.


13. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

To o niej marzyli Polacy przez 123 lata niewoli. To jedno słowo sprawia, że czujemy radość i wdzięczność. To dla niej ginęli ludzie, dalecy nam i bliscy, abyśmy żyli w wolnym kraju, godnie i szczęśliwie. Każdy pamięta o tak ważnej dacie jaką jest 11 listopada 1918 roku. Dobrze wiemy jaką ważną rolę odegrał wtedy marszałek Józef Piłsudski. Wiemy także o tym, jak długa i trudna była droga ku wolności. Dziś pozostało o tym wspomnienie, które za każdym razem wywołuje w nas ogromna zadumę.
Cała Polska świętuje 11listopada. Wywieszamy flagi, organizujemy spotkania i apele patriotyczne, czynimy wszystko, by godnie uczcić ten dzień.
Nasza szkoła również obchodziła ten uroczysty dzień organizując w dniu 12.11 2015r. poranek poświęcony temu najważniejszemu polskiemu świętu narodowemu. Święto Niepodległości wszystkim uczniom kojarzy się z podniosłymi, nudnymi patriotycznymi akademiami. A przecież powinno być radosne, sprawiać przyjemność. Historii i patriotyzmu można uczyć nie tylko przez wygłaszanie długich referatów, ale także przez ciekawą lekcję historii na żywo, a taką właśnie był nasz poranek.
Zanim uczniowie zaprosili wszystkich na wyprawę w przeszłość, by poznać ciekawe i ważne wydarzenia z dziejów historii Polski został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewany hymn narodowy.
Poranek wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie i w sposób bardzo przystępny zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale i nieprzerwanie wychodził z inicjatywą walki o Ojczyznę. Treści historyczne, prezentowane w formie dialogów przez uczniów klasy VI przeplatane były piękną recytacją wierszy o Ojczyźnie, które wygłaszały zuchy z gromady działającej w naszej szkole. W trakcie występów były umieszczane na gazetce ważne daty i napisy kojarzące się z Polską i patriotyzmem tym dawnym i dzisiejszym: FLAGA, GODŁO. 123 LATA NIEWOLI, MAZUREK DĄBROWSKIEGO, ROZBIORY, POWSTANIE LISTOPADOWE, ODWAGA, POWSTANIE STYCZNIOWE , I WOJNA ŚWIATOWA, ROK 1918, PORTRET JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.
Cała społeczność uczniowska w galowych strojach z przypiętymi biało – czerwonymi kotylionami wyglądała uroczyście i dostojnie, co jeszcze bardziej podkreśliło podniosły charakter poranku. Uczniowie byli przygotowani do występów przez panie Justynę Kożar – Rozpara i Annę Białas.
Na zakończenie Pani Dyrektor Anna Makuch podziękowała dzieciom za wspaniałe występy podkreślając, że była to wspaniała lekcja historii i patriotyzmu.

 

14. MIESIĄC BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Jak co roku, miesiąc październik jest miesiącem,w którym biblioteka szkolna obchodzi swoje święto, czyli Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
Celem tej akcji jest zainteresowanie uczniów książkami i ich czytaniem oraz odwiedzenie biblioteki szkolnej.
,,Biblioteki Szkolne Rządzą” – pod takim hasłem obchodzone było tegoroczne Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Nasza szkolna biblioteka również, tak jak w poprzednim rok wzięła udział w obchodach tego święta, podejmując się realizacji licznych zadań.
W tym roku szkolnym w bibliotece odbyło się szereg imprez, tj. konkursy plastyczne, literackie, czytanie dzieciom książek, kiermasz taniej książki, parada postaci bajkowych – uczennice starszych klas wcieliły się w role bajkowych postaci, urodziny Kubusia Puchatka, Dzień Pluszowego Misia.
W dniu 26 października z okazji Święta Biblioteki Szkolnej odbyła się impreza klasowa. Przy tej okazji obchodziliśmy wspólnie z klasą III urodziny Kubusia Puchatka. Na początku lekcji dzieci obejrzały przedstawienie pt. ,,Urodziny Kubusia Puchatka” przygotowane przez uczniów klasy IV. Następnie wysłuchały fragmentów książki ,,Kubuś Puchatek” w interpretacji pani Beaty Luraniec, bibliotekarki z Biblioteki Publicznej w Wysokiej.
Uczniowie w podziękowaniu podarowali Kubusiowi własnoręcznie wykonane ilustracje do książki ,,Kubuś Puchatek”.
Po zakończonej imprezie uczniowie udali się z nauczycielką do biblioteki po książki, aby poznać dalsze losy Kubusia Puchatka.
Natomiast dnia 25 listopada świętowaliśmy w szkole Dzień Pluszowego Misia w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Celem tego dnia jest zapoznanie uczniów z historią powstania tego święta oraz książkami znajdującymi się w bibliotece, których bohaterem jest niedźwiedź.
W tym dniu szczególne miejsce zajmowały misie różnych rozmiarów od maleńkich po duże zabawki przyniesione przez uczniów naszej szkoły. Została zorganizowana wystawa przyniesionych misi- zabawek . Uczniowie, którzy oglądali wystawę, mogli wysłuchać również wierszy o misiach, wypożyczyć książki, których bohaterami są misie.
Na przerwach rozmawialiśmy o misiach, śpiewaliśmy piosenki, rozwiązywaliśmy zadania związane z misiami.
Podsumowaniem tego święta było ogłoszenie przez bibliotekę szkolną i Bibliotekę Publiczną konkursu na najładniejszy portret misia.
W tych szczególnych i ważnych obchodach nie zabrakło życzeń i prezentów przygotowanych przez naszych uczniów. Na każdego czytelnika, który odwiedził bibliotekę, czekał słodki upominek.
Święto to zostało dobrze ocenione, czego dowodem jest włączenie go na stałe do kalendarza imprez szkolnych.

 

15. ANDRZEJKI

W tym roku andrzejkowy wieczór rozpoczął się w naszej szkole 27 listopada o godz.16.00 w pięknie udekorowanej na tą okazję świetlicy szkolnej. Organizatorem imprezy był Samorząd Uczniowski wraz ze swoim opiekunem. Prowadzące na wstępie zapoznały uczniów z tradycjami andrzejkowymi oraz przytoczyły przysłowia i powiedzenia związane z wigilią św. Andrzeja. Następnie dziewczynki zaprosiły chętne osoby do udziału w przygotowanych zabawach. Na początku dzieci mogły dowiedzieć się, jakie znaczenie ma kolor wybranego przez nich klucza. Zadaniem uczestników następnej zabawy było podawanie kolejno „kapelusza czarownicy” na głowę osoby tańczącej obok w utworzonym kole. Uczeń klasy trzeciej- Szymon Skrzypek- uchronił głowę od kapelusza i tym samym okazał się zwycięzcą zabawy. Następnie dzieci wróżąc sobie z butów mogły dowiedzieć się, kto z obecnych osób może liczyć na szybką zmianę stanu cywilnego. Właścicielami butów, które przekroczyły próg byli uczniowie: Zuzanna Kuzior i Marcin Kruczyński. Uczniowie Ci zostali poproszeni do wspólnego tańca. Po zakończonych wspólnych zabawach prowadząca zaprosiła wszystkich uczniów do skorzystania z przygotowanych wróżb na poszczególnych stolikach. Uczniowie wróżąc sobie mogli dowiedzieć się jacy są, o czym marzą oraz co ich czeka w bliższej i dalszej przyszłości. W dalszej części spotkania odbyła się dyskoteka, podczas której uczniowie mogli pobawić się i popisać swoimi zdolnościami tanecznymi przy świetle dyskotekowej kuli. Dziewczynki przeprowadziły także zabawę taneczną ze stołkami, która cieszyła się dużym powodzeniem. Z uwagi na ilość chętnych zabawa została przeprowadzona w dwóch turach- zwyciężyły w nich Nadia Lange i Malwina Kleszcz.
Uczniowie podczas imprezy zostali poproszeni na słodki poczęstunek i herbatkę. Obsługą sprzętu i organizacją techniczną zajął się pan Adrian Lange. Tegoroczny wieczór andrzejkowy był bardzo udany, a uczniowie bawili się do późnego wieczora.


16. BARBÓRKA 2015

…Oby robota była lżejszo,

Oby pinydzy boło wincy,

Oby zdrowie Wom dopisało,

I oby Barbara nad Wami czuwała…

Szczynść Boże Wszystkim górnikom i ich rodzinom…”

W dniu 2 grudnia 2015 r. w naszej szkole powróciły dawne tradycje świętowania Dnia Górnika. W imieniu całej społeczności szkolnej Pani Dyrektor Anna Makuch oraz uczennica klasy V – Daria Bryła powitały serdecznie dostojnych gości.

Z okazji barbórkowego święta prowadząca konferansjerka Daria złożyła górnikom i ich rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy, po czym zaprosiła wszystkich do wysłuchania i obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez przedszkolaków, uczniów i młodzież szkolną, a także przez panie

z Koła Gospodyń Wiejskich.

Pięknie wystrojone na ludowo przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem i wdziękiem zaprezentowały tańce, piosenki oraz inscenizacje tematycznie związane z tradycjami górniczymi: „Czarny mundur”, „Idzie górnik drogą”, „Hej, w kopalni”, „Karolinka”, „Defilada górnicza”. Zgodnie z realizowanymi w szkole zajęciami z edukacji regionalnej do uroczystości włączyły się niezastąpione „Promyki”, czyli dzieci z koła wokalno-tanecznego z klas I-III. Z wielką radością zaśpiewały i zatańczyły śląskie przyśpiewki: „Grozik”, „Nie chcę Cię znać”, „Karlik”, „Zasiali górale”. Uczniowie z klasy II popisali się nawet znajomością gwary śląskiej, chcąc tym przekonać wszystkich, że doskonale znają swój region i jego tradycje – prezentowali na wesoło wiersz Jana Brzechwy pt. „Pan Hilary” i życzenia dla górników gwarą śląską oraz z tłumaczeniem na język polski. Dygresją od tematyki górniczej były współczesne tańce dyskotekowe przygotowane przez uczennice z klasy V i VI tj. Zespół taneczny „Promienie”, które swoim wdziękiem, talentem oraz precyzyjnością ruchów urzekły uczestników uroczystości.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wiesiółki zaśpiewały pięknym głosem piosneczki śląskie przy akompaniamencie akordeonu, a na zakończenie zaprosiły wszystkich gości do wspólnego walczyka.

Radości było co niemiara, ogromny aplauz i uśmiechy na twarzach zebranych świadczyły o wysokim poziomie organizacyjnym i artystycznym uroczystości. Wszyscy uczniowie szkoły zostali obdarowani cukiereczkami, a i gościom nie zabrakło słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców i pracowników szkoły. Obchody Dnia Górnika w naszej szkole na pewno będą kontynuowane. Impreza została oczywiście uwieczniona pamiątkowymi zdjęciami.

Niech św. Barbara nieustannie otacza Was i Wasze rodziny

ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa,

komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego

Szczęść Boże!”

– życzy Wam cała społeczność szkolna

 

17. TURNIEJ SZACHOWY

Dnia 7.XII.2015 roku w MOK w Łazach odbył się Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci uczęszczających na Koło Szachowe działające w naszym Ośrodku Kultury. W turnieju udział wzięło 9 osób. Rozgrywki przeprowadzone zostały w systemie 5 rund, po 15 minut na zawodnika na każdą partię. Już od samego początku zarówno w sali gry, jak i na każdej szachownicy panowały wielkie emocje, ale w powietrzu dało się wyczuć miłą i serdeczną atmosferę.

W turnieju bezkonkurencyjny okazał się Maksymilian Waśko (ZS Nr 1 w Łazach), który wygrał wszystkie swoje partie. Drugie miejsce zajął Oskar Bereda (SP Wysoka), zaś największą niespodzianką było trzecie miejsce Krzysztofa Popczyka (SP Wysoka).  Wszyscy trzej chłopcy za swoje wyniki otrzymali dyplomy wraz z nagrodami, natomiast każdy z uczestników otrzymał dyplom za uczestnictwo w turnieju oraz słodki poczęstunek.

Dzięki wspaniałej postawie naszych młodych szachistów turniej udało się przeprowadzić bez najmniejszych przeszkód. Każdy z uczestników umiał zarówno pogodzić się z poniesioną porażką jak i z klasą celebrować zwycięstwo, szanując przy tym swojego rywala. Taka postawa wskazuje na wielką dojrzałość Łazowskich przedstawicieli Królewskiej Gry.

Jesteśmy dumni ze swoich uczniów !!!

 

17.A. GMINNE MISTRZOSTWA W SZACHACH

W dniu 11.12.2015r. w Szkole Podstawowej w im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej odbyły się Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach. W rywalizacji wzięło udział5 szkół: z Rokitna Szlacheckiego, Grabowej, Chruszczobrodu, Łaz i Wysokiej.
W kategorii chłopców najlepsi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Łazach w składzie: Michał Toda, Maksymilian Waśko .II miejsce zajęli uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim(Mateusz Karwa, Miłosz Cyprys). III miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej wWysokiej (Szymon Stefański, Paweł Dudek).
Wśród dziewcząt bezkonkurencyjna okazała się Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Rokitna Szlacheckiego (Alicja Cyprys, Milena Łabuś), wyprzedzając Zespół Szkół Nr 1z Łaz (Kinga Spyra, Emilia Tombarkiewicz). III miejsce wywalczyły dziewczyny z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Grabowej (Molińska Aleksandra, Kańtoch Kinga).
Zwycięskie drużyny będą reprezentować naszą gminę w turnieju powiatowym.

 

18. ŚWIĄTECZNE WARSZTATY PLASTYCZNE

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia dnia 7 grudnia 2015r. odbyły się w naszej szkole warsztaty plastyczne ozdób świątecznych. Prowadzone były przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wiesiółki.
Zajęcia miały na celu przybliżenie i przekazanie naszym uczniom tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
Uczestnicy warsztatów pod czujnym okiem Pań, wykonywali ozdoby świąteczne, tj. łańcuchy, bombki z różnych materiałów m.in. bibuły, kolorowego papieru, wstążki.
Podczas wykonywania ozdób Panie z Koła Gospodyń Wiejskich opowiadały naszym uczniom o dawnych tradycjach świątecznych, śpiewały kolędy.
Warsztaty były wspaniałą lekcją dla dzieci, dzięki której poznały tajniki tradycyjnej sztuki wykonywania ozdób świątecznych.

 

19. ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE

Tegoroczna wędrówka betlejemskiego światełka pokoju odbyła się pod bardzo wymownym hasłem „Zauważ człowieka”. W niedzielę 13 grudnia całą gromadą wraz z dh Anią Białas i dh Justyną Kożar-Rozparą wyruszyliśmy do Częstochowy, aby przywieźć naszym mieszkańcom światełko z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. To piękna tradycja,w tym roku przypadał jubileusz 25-lecia przekazywania betlejemskiego ognia. Od wielu lat to dzięki harcerzom Związku Harcerstwa Polskiego ten symbol miłości, radości, nadziei i wiary wprowadza nas w wyjątkowy okres oczekiwania narodzin Dzieciątka. Pozwala nam wyciszyć się i zadumać, zatrzymać w codziennym biegu. Tegoroczne hasło szczególnie zachęca do tego, aby w naszym pędzącym coraz szybciej życiu mieć czas dla drugiego człowieka, dostrzec jego potrzeby, problemy, zrozumieć intencje i oczekiwania. Zwykła rozmowa, dobre słowo, uśmiech czy życzliwy gest znaczą nieraz tak wiele, choć tak mało kosztują. Wierzymy, że betlejemska iskierka rozpala w nas dobro i ogrzewa swym ciepłem przez cały okrągły rok. Z tą myślą przekazaliśmy światełko naszemu księdzu proboszczowi i wszystkim mieszkańcom Wysokiej podczas mszy świętej 16 grudnia.

 

19.A. AKCJA CARITAS-POMAGAMY INNYM

Szkoła Podstawowa w Wysokiej inicjuje i organizuje liczne akcje charytatywne mające na celu wpieranie uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Od 3 lat w szkole funkcjonuje Szkolne Koło Caritas działające pod kierunkiem proboszcza tutejszej parafii ks. Marka Cuda oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego pani Eweliny Gocyli-Dusza. Podstawowym celem pracy Koła jest kształtowanie wśród uczniów postawy otwarcia na drugiego człowieka, odpowiedzialności, uczciwości, rzetelnej pracy i umiejętności współdziałania, jak również propagowanie tych postaw w środowisku, w których działa. Uczniowie pod opieką księdza Marka Cuda uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Diecezję Sosnowiecką.
W ramach pracy Koła Caritas organizowane są na terenie parafii zbiórki żywności, zabawek, ubrań oraz przyborów szkolnych. Na początku każdego roku szkolnego przygotowywane są paczki zawierające materiały i przybory szkolne (tj. zeszyty, bloki, papier kolorowy, farby, pędzle, kredki, pisaki, plastelina, piórniki itd.), które trafiają do uczniów najbardziej potrzebujących. Zbiórki żywnościprzeprowadzane są dwa razy do roku w celu sporządzenia paczek świątecznych-z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych. Paczki przygotowywane są i rozwożone do rodzin, które takiej pomocy świątecznej potrzebują.
Z okazji zbliżających Świąt Bożego Narodzenia została zebrana olbrzymia ilość produktów spożywczych (głównie słodyczy) oraz maskotek. Dzięki dużej ofiarności mieszkańców Wysoki i Wiesiółki, przygotowane paczki były bardzo obfite, a pomoc skierowano do dużej ilości rodzin. Do akcji dołączyły się również panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które do każdej paczki przygotowały pierniczki wraz życzeniami świątecznymi. Ostatecznie zorganizowanych zostało 26 paczek, które trafiły głównie do rodzin wielodzietnych.
Dziękujemy mieszkańcom za wspieranie inicjatyw i akcji charytatywnych prowadzonych na terenie naszej szkoły i parafii.Nieśmy pomoc potrzebującym, wiedząc że „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Ewelina Gocyla-Dusza

 

20. SPOTKANIA WIGILIJNE W KLASACH I ŚWIĄTECZNY APEL

 

21. GÓRA GROSZA

W bieżącym roku szkolnym w okresie od 23 listopada do 4 grudnia została przeprowadzona w naszej szkole XVI edycja akcji „Góra Grosza”. Samorząd Uczniowski ogłosił oraz zorganizował w poszczególnych klasach zbiórkę monet, które następnie zostały przeliczone i odesłane do organizatora akcji- Towarzystwa Nasz Dom. Zebrane monety dały łącznie kwotę 122,62 zł. Cel Góry Grosza jest niezmienny- pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Udział w akcji ma również na celu uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tegorocznej akcji „Góra Grosza”.

 

22. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Znane słowa brzmią: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”, dlatego już po raz kolejny Szkoła w Wysokiej włączyła się w organizację akcji charytatywnej w ramach 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku zbieraliśmy pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych i dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Pod opieką nauczycieli Anny Białas, Eweliny Gocyla – Dusza i Iwony Okraska kwestowali: Daria Bryła, Sandra Kamińska, Patrycja Bartnik, Aleksandra Szeremeta, Julia Gołębiowska, Julia Jaworska, Nadia Lange, Patrycja Śleziak.
W tym roku udało się nam zebrać: 1289,72 zł i pobiliśmy kolejny rekord.
Serdeczne podziękowania składamy na ręce wszystkich darczyńców. SIE MA
Sztab WOŚP jak co roku był w ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach, partnerami imprezy byli: MOK Łazy, Park Wodny „Jura” oraz Urząd Miejski w Łazach. W akcję włączyły się również szkoły z terenu Gminy.

 

23. WYSTĘPY CYRKOWE

Dnia 13 stycznia w naszej szkole odbyły się pokazy grupy cyrkowej O’BIMBOLANDO. Grupę tę tworzą młodzi artyści cyrkowi, którzy pochodzą z Ukrainy. Swe umiejętności i doświadczenie zdobyli w najlepszych szkołach cyrkowych tego kraju.
Pokaz cyrku O’BIMBOLANDO przebiegał w taki sposób, że wybrani uczniowie i dzieci przedszkolne uczestniczyli czynnie w zabawie. Artyści cyrkowi występowali w pięknych kolorowych strojach. Podczas pokazu cyrkowego można było zobaczyć: sztukę balansu, hula-hop, downadę, dziewczynę „guma”, transformens, iluzję.
Ostatnim punktem pokazu był taniec z wężem, po którym wszyscy mali widzowie mogli osobiście dotknąć węża. W przedstawieniu tym można było zauważyć profesjonalizm, nietuzinkowość i bezpieczeństwo. Wśród wszystkich zebranych widoczny był śmiech, aplauz i zadowolenie z występu.


24. FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

Środowe popołudnie w Łazach upłynęło pod znakiem kolędowo-pastorałkowych dźwięków. Po raz piętnasty w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich szkół.

Gości, uczestników przeglądu i jury powitali: Katarzyna Windys, dyrektor ZS nr 3 w Chruszczobrodzie i Grzegorz Piłka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Rolę konferansjerów pełnili uczniowie ZS nr 3 w Chruszczobrodzie. Świąteczny klimat przypomnieli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści, którzy na scenie wykonali najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.
W kategorii klas I-III naszą szkołę reprezentował zespół wokalno-taneczny „Promyki” przygotowany pod kierunkiem pani Anny Białas oraz pani Eweliny Gocyli-Dusza. Zespół w składzie: Małgorzata Rędziniak, Julia Pniak, Oskar Bereda, Nina Starek, Kamila Śleziak, Aurelia Bielecka, Bartosz Konieczny, Tymon Gaweł, Krzysztof Popczyk oraz Maja Glac wykonał układ taneczny oraz choreografię ruchowo-instrumentalną do kolęd: „Dzwonków dźwięk” oraz „On jest królem”. Jako soliści wystąpili: Szymon Skrzypek i Anna Wróblewska.
W kategorii klas IV-VI wystąpiły uczennice z. kl. VI- Aleksandra Szeremeta i Julia Jaworska przygotowane pod okiem pana Marcina Cyzowskiego. Dziewczynki wystąpiły w duecie wykonując kolędy pt. „Pójdźmy wszyscy do stajenki” oraz „Spójrz na Jezusa”. Atrakcyjności występu dodało wykorzystanie przez Olę instrumentu, jakim był flet poprzeczny. Uczennice te zajęły III miejsce w kategorii klas IV-VI.
Jak co roku muzyczne spotkanie miało charakter konkursu. Uczestników przeglądu oceniało jury w składzie: Ewa Olszańska-Rok, poetka, Katarzyna Tylmanowska, solistka i Piotr Świderski, wokalista zespołu Rootzmans. Tradycyjnie po każdym występie jury w kilku słowach wyrażało opinie o poszczególnych wykonaniach. Uczestnicy z ust jury usłyszeli słowa uznania i zachętę do rozwijania umiejętności artystycznych. Jury doceniło również chęć pokonywania barier i stereotypów oraz piękne stroje. Najlepszymi okazali się:

Grand Prix XV Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek – Wiktoria Pyrdoł

Kategoria I-III SP:  
1 miejsce ZS nr 1 Łazy i SP Grabowa
2 miejsce ZS nr 2 Niegowonice
3 miejsce SP w Ciągowicach

Kategoria IV-VI SP:  
1 miejsce ZS nr 2 Niegowonice
2 miejsce ZS nr 3 Chruszczobród
3 miejsce SP Wysoka

Kategoria Gimnazjum:  
1 miejsce ZS nr 1 Łazy
2 miejsce ZS nr 2 Niegowonice
3 miejsce ZS nr 3 Chruszczobród

Podczas obrad jury na scenie odbyło się również wręczenie stypendiów pomostowych dla studentów pierwszego roku, którzy uzyskali minimalną średnią 4,0. Uroczysty moment poprowadziła Marta Grzesica, przewodnicząca Stowarzyszenia Chruszczobród i Chruszczobród Piaski, która w towarzystwie Maciej Kaczyńskiego, Anny Staniaszek i Edyty Kubasik, przedstawiciela PPUH “DOLOMIT” KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A. wręczyła stypendia, które otrzymały, między innymi absolwentki naszej szkoły: Ewelina Ścigała i Arleta Gocyla. GRATULUJEMY !!!

 

25. SPOTKANIE DLA RODZICÓW

Dnia 27.01.2016 r. odbyło się w naszej szkole ogólne zebranie z rodzicami, którzy zaproszeni zostali do sali gimnastycznej. Po powitaniu przez panią dyrektor, która podała porządek spotkania zostali poproszeni o wypełnienie ankiety dla rodziców, której analiza pozwoli nam poznać opinię oraz doświadczenia związane z substancjami psychoaktywnymi. Będzie ona bardzo pomocna w opracowaniu przez szkołę działań mających na celu wyeliminowanie ich z życia członków społeczności szkolnej.
Pytania ankietowe brzmiały następująco:
1. Czy Twoje dziecko zgłasza się do Ciebie o pomoc, gdy ma problem?
2. Czy w Waszej rodzinie zdarzył się przypadek dziecka pod wpływem dopalaczy?
3. Spróbuj ocenić jak dużej ilości dzieci i młodzieży w naszej szkole dotyczy problem dopalaczy?
4. Czy Twoim zdaniem dopalacze mogą być szkodliwe?
5. Jakiego rodzaju niebezpieczeństwo niesie ze sobą zażywanie dopalaczy?
6. Czy Twoim zdaniem sprzedaż i zażywanie dopalaczy powinno być zabronione?
7. Jakie są Twoim zdaniem przyczyny zażywania dopalaczy przez dzieci i młodzież?
8. Czy w Twoim najbliższym otoczeniu zdarzył się przypadek dystrybucji narkotyków?
9. W jakim celu dzieci i młodzież sięga po dopalacze?
10. Gdzie Twoim zdaniem najczęściej dochodzi do zażywania dopalaczy?
11. Z kim najczęściej dzieci i młodzież zażywa dopalaczy?
12. Skąd Twoim zdaniem młodzież najczęściej uzyskuje dopalacze?
13. Czy widziałeś osoby, które były pod wpływem dopalaczy?
14. Jak sądzisz, jak trudne byłoby dla dzieci i młodzieży zdobycie dopalaczy gdyby tego chcieli?
15. Czy postrzegasz szkołę jako bezpieczne miejsce dla uczniów?
16. Czy wiedza, którą ma Twoje dziecko na temat narkotyków jest stosowna do jego wieku?
17. Czy wiesz jak rozpoznać osobę pod wpływem narkotyków?
18. Czy wiesz jak pomóc osobie, która ma problem z substancjami psychoaktywnymi
19. Czy Ty jako rodzic angażujesz się w rozwiązywaniu problemów wychowawczych?
Podobnej treści ankietę wypełniali również nauczyciele szkoły.

W kolejnym punkcie zebrania odbyła się prelekcja i prezentacja multimedialna dotycząca szkodliwości dopalaczy pt. „Czym są dopalacze?’’. Rodzice zostali szczegółowo poinformowani o rodzajach substancji znajdujących się na rynku, ich działanie oraz o zagrożeniach związanych z ich stosowaniem. Poznali skutki zdrowotne i społeczne osób sięgających po dopalacze. Dowiedzieli się jakie mogą być przyczyny sięgania po środki psychoaktywne osób z różnych środowisk społecznych, nie tylko patologicznych. Rodzice uzyskali wiedzę na temat sposobów rozpoznawania zachowań, baczną lecz przyjazną obserwację swoich dzieci, które mogą spotkać się na swojej drodze życiowej z dopalaczami.
Następnie została włączona płyta CD z audycją edukacyjną pt. „Narkotyki? To mnie nie kręci!” oraz „Dopalacze wróciły”. Audycja została nagrana przez osoby, które zażywały w przeszłości narkotyki dopalacze, lecz obecnie chcą pomóc innym, aby tego nie robiły. Wypowiedzi tych młodych ludzi, ich odczucia, myśli i lęki ukazują chęć walki z tym złem, które niestety rozszerza się na coraz większe kręgi zarówno wśród młodzieży jak i nawet dzieci. Zanotowano mnóstwo przypadków śmiertelnych po zażyciu ciężkich dopalaczy.
Po zakończeniu prezentacji dyskutowano jeszcze na temat szkodliwości dopalaczy i narkotyków.

 

 

26. ZABAWA KARNAWAŁOWA

W piątek 29 stycznia w Szkole Podstawowej w Wysokiej odbyła się szkolna zabawa karnawałowa. Jak co roku organizatorem zabawy był Samorząd Uczniowski.Tego wieczoru dzieciom towarzyszyło wiele emocji i wrażeń. Sala gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą salę balową-udekorowana mnóstwem kolorowych balonów, a w szkole zaroiło się od barwnych strojów. Niektóre oddawały nawet najdrobniejsze szczegóły wybranej postaci. Byli tam rycerze, aniołki, księżniczki, wróżki, myszki i różne inne zwierzątka. Dzieciom i ich rodzicom nie zabrakło wyobraźni.Pani dyrektor oraz Samorząd Uczniowskipostanowili, więcnagrodzić pomysłowość uczniów i w trakcie zabawy został przeprowadzony konkurs na najciekawszy strój karnawałowy. W klasach młodszych przyznano 3 wyróżnienia: dla Julii Łabaj (klasa I), Erwina Wawer (klasa II) oraz Sebastiana Jurkiewicza (klasa III). W klasach starszych wyróżnienie otrzymała Sandra Kamińska (klasa VI). Wyróżnieni uczniowienagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami, książeczkami oraz przyborami szkolnymi.
Wszyscy bawili się znakomicie przy dźwiękach muzyki dyskotekowej, którą serwował Pan Adrian Lange.Prowadząca zabawęuczennica klasy V-Nadia Lange (także przewodnicząca SU) przygotowała ciekawe zabawy taneczne, w których chętnie brali udział zarówno starsi jak i młodsi uczniowie, m. in. zabawa z krzesłami, taniec z balonami, taniec na gazecie.W trakcie zabawy uczniowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek do świetlicy szkolnej przygotowany przez Radę Rodziców. Przebierańcy bawili się do ostatnich rytmów muzyki i z żalem opuszczali salę.

 

27. ŻYWA LEKCJA HISTORII

Dnia 3 lutego 2016 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w lekcji historii na żywo. Tym razem podczas godzinnego spektaklu przenieśliśmy się w XVI i XVII wiek, w czasy panowania Stefana Batorego do rządów Jana III Sobieskiego. Dwóch prowadzących w ciekawy i przystępny sposób przybliżyło nam najważniejsze wydarzenia i daty tego okresu, sylwetki władców, ich zasługi oraz barwne anegdoty okraszone niepowtarzalnym dowcipem. Klimat epoki podkreślały stroje i liczne rekwizyty, przedmioty użytku codziennego z XVII wieku i repliki oręża. Mogliśmy zobaczyć zbroję husarską, kolczugi, hełmy, szable i broń palną. Niektórzy mieli szczęście przymierzenia prezentowanych kostiumów i uzbrojenia. Największe jednak emocje wzbudził pokaz walki na szable zatytułowany „Odsiecz Wiednia” i wystrzał z broni czarno prochowej – repliki pistoletu skałkowego. Podsumowaniem tej niezwykłej lekcji był konkurs z nagrodami, w którym zwycięzcy otrzymali Dukat Gdański Jana III Sobieskiego.Poznawanie historii naszego kraju w takiej formie było dla nas ponownie wielką przyjemnością.

 

28. DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

„Lepszy Internet zależy od Ciebie!” – pod takim hasłem 9 lutego obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Po raz kolejny, w ponad stu krajach na całym świecie odbyły się wydarzenia, mające na celu podkreślenie roli każdego z użytkowników w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego Internetu. W naszej szkole obchody DBI rozpoczęliśmy apelem, na którym zostały poruszone kwestie związane z bezpieczeństwem w sieci, z uzależnieniem od komputera i Internetu, ze zjawiskiem cyberprzemocy oraz różnymi możliwościami korzystanie z Internetu np. w edukacji, kontaktach z rówieśnikami, rozrywce.
Także w ramach DBI w lutym i marcu na zajęciach komputerowych w klasach I – VI zostaną przeprowadzone cykle zajęć edukacyjnych, nawiązujących tematyką do przewodniego hasła „Lepszy Internet zależy od Ciebie”. Ponadto ogłoszone zostały konkursy: dla uczniów klas IV – VI na wykonanie prezentacji multimedialnej na jeden wybrany temat: „Siecioholizm, czyli uzależnienie od Internetu”, „Uzależnienie od gier komputerowych”, „Netykieta, czyli internetowy regulamin”, a dla uczniów klas I – III na wykonanie pracy plastycznej na temat „Bezpieczeństwo w sieci”.
Nasza szkoła już od 2009 roku bierze udział w obchodach DBI, ale tak naprawdę o zasadach bezpiecznego Internetu należy pamiętać każdego dnia, gdy tylko stajemy się użytkownikami sieci.

 

29. PODSUMOWANIE I SEMESTRU

12 lutego odbył się apel, na którym podsumowano I semestr. Pani dyrektor wręczyła stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, a otrzymali je:
– za wyniki w nauce: Julia Gołębiowska
– za wyniki sportowe: Julia Gołębiowska, Sandra Kamińska, Oliwia Siudak, Dominika Markowicz, Klaudia Ścigała.
Podsumowano także konkurs plastyczny na Najładniejszą kartkę walentynkową, organizowany przez Samorząd Uczniowski. Wyróżnienie w konkursie otrzymała Malwina Kleszcz – uczennica klasy I.

Gratulujemy wyróżnionym i nagrodzonym !!!!

 

30. FERIE – WARSZTATY PLASTYCZNE

Podczas ferii zimowych nauczycielka wychowania plastycznego pani Grażyna Kost-Dratwa zorganizowała dla chętnych uczniów warsztaty plastyczne. Chętne okazały się tylko dziewczynki. W czasie warsztatów uczennice poznały technikę lepienia z gliny. Powstały ciekawe prace, głównie naczynia, które później wypalono i pomalowano.

 

31. OBIETNICA ZUCHOWA

Przed południem 19 lutego obietnicę składało 6 zuchów w otoczeniu swoich rodziców, opiekunów i pani dyrektor. Od tego wydarzenia zuchy te stały się pełnoprawnymi członkami organizacji Związku Harcerstwa Polskiego.
Dzieci zaprezentowały obrzędowość Gromady: przywitanie, piosenkę, ulubiony pląs.
Warunkiem przystąpienia zuchów do Obietnicy było prawidłowe wykonanie kilku prób, w których pomagały im starsze koleżanki. Chłopcy pomyślnie przeszli wszystkie próby, chociaż towarzyszył im niepokój i strach. W czasie ich wykonywania było wiele radości i dobrej zabawy.
W trakcie tej najważniejszej dla zuchów zbiórki dzieci utrwaliły sobie 6 praw zucha:
1. Zuch kocha Boga i Polskę.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim z zuchem jest dobrze.
Zuch stara się być coraz lepszy.
Po złożeniu uroczystej obietnicy dzieci otrzymały znaczki zucha przypięte do munduru oraz legitymację zucha, podpisały się też w kronice Gromady.


32. IMIENINY ZUCHA

29 lutego w Szkole Podstawowej nr 9 w Zawierciu odbyło się spotkanie Gromad Zuchowych Hufca Ziemi Zawierciańskiej.  Uroczystość zorganizowano z okazji ogólnopolskiej akcji ZHP pn. „Imieniny Zucha”, która odbywa się raz na cztery lata. Nasza Gromada Zuchowa „Przyjaciele Zielonej Planety” znalazła się wśród zaproszonych gości.
„Imieniny Zucha” to święto wszystkich harcerzy – tych najmłodszych i tych starszych, trochę bardziej doświadczonych. Spotkanie było pełne atrakcji i niespodzianek, a na koniec wszyscy częstowali się urodzinowym tortem.


33. UCZYMY SIĘ RĘKODZIEŁA

Dnia 7 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach warsztatowych z szydełkowania. Celem warsztatów było zapoznanie i rozpowszechnienie wśród młodego pokolenia ważnej gałęzi kobiecego rzemiosła ludowego.
Na zajęcia została zaproszona pani Joanna Ziaja, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Wiesiółki. Pani Joanna to osoba o wielu talentach i nie po raz pierwszy przybliżyła naszym dzieciom tajniki prac Podczas warsztatów prowadząca przedstawiła zasady szydełkowania, podstawowe sploty szydełkowe, tj. łańcuszek, półsłupek, słupek
Robótki ręczne na szydełkują są nie tylko efektowne i ciekawe, ale rozwijają twórcze myślenie, sprawność manualną, dokładność i poczucie estetyki oraz cierpliwość.
Uczestnicy warsztatów byli zadowoleni za przekazane wiadomości i miło spędzony czas. Była to dla nas doskonała lekcja praktycznych umiejętności.

 

34. WIELKANOCNE WARSZTATY

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi w trosce o zachowanie i pielęgnowanie tradycji, Biblioteka Publiczna w Wysokiej wspólnie z biblioteką szkolną dnia 11 marca 2016 r. zorganizowała przedświąteczne warsztaty plastyczne pt. „Wielkanocne ozdoby”.
Gościem specjalnym była pani Monika Kunikowska, która bardzo chętnie przyjęły nasze zaproszenie. Pani Monika to absolwentka naszej szkoły i wielka pasjonatka prac plastycznych. Zajęcia miały charakter praktyczny i były adresowane do uczniów naszej szkoły. Prowadząca warsztaty pokazywały dzieciom, w jaki sposób wykonuje się ozdoby wielkanocne różnymi technikami. Przy pomocy prowadzącej powstały piękne ozdoby świąteczne, tj. zajączki, kurczaki, pisanki. Podczas wykonywania prac prowadząca zajęcia, opowiadała dzieciom o symbolach, zwyczajach i tradycjach Świąt Wielkiej Nocy.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały i wykonywały swoje małe dzieła.
Warsztaty były ciekawą i wspaniałą zabawą, ale również miłym spotkaniem z byłą uczennicą naszej szkoły. Uczestnicy warsztatów i bibliotekarze serdecznie dziękują pani Monice Kunikowskiej za przeprowadzenie warsztatów, poświęcony czas i kultywowanie tradycji wielkanocnych.

 

35. PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY-ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

W Szkole Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej dnia 21 marca 2016 r. odbył się uroczysty poranek witający pierwszy dzień wiosny. Uczniowie, nauczyciele oraz personel w tym dniu ubrani byli w kolorach wiosny: żółtym i zielonym, na ubraniach widoczne były także drobne elementy i symbole wiosenne.
Na wstępie uczennica klasy piątej przypomniała, że dzisiejszy dzień to pierwszy dzień wiosny, że dni będą już coraz dłuższe i słoneczne, a noc coraz krótsza. Opowiedziała o symbolach wiosny i o przyrodzie budzącej się do życia. Następnie zapowiedziała, że dziś to także Światowy Dzień Poezji obchodzony pod hasłem: „Wyrecytować, czyli zobaczyć słowo wśród innych słów”.
Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku jest obchodzony na całym świecie. Misją tego dnia jest rozpowszechnianie czytania i nauczania poezji, dla której na co dzień często niestety nie znajdujemy czasu. A przecież wiersze są dla każdego!
Z tej okazji uczniowie klas młodszych i starszych przygotowali, pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego pani Justyny Kożar-Rozpara oraz nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej pani Anny Białas i pani Joanny Koza, recytację wybranych wierszy i fragmentów prozy. Dzieci mogły pochwalić się piękną recytacją wierszy Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Danuty Wawiłow, a także prezentowali fragmenty prozy Marii Terlikowskiej.
Swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowali między innymi: Patryk Mazurkiewicz, Julia Gołębiowska, Daria Bryła – laureaci szkolnego konkursu recytatorskiego.
Mamy nadzieję, że rola poezji we współczesnym skomputeryzowanym świecie będzie jednak ciągle wielka i tym małym akcentem zachęcimy naszych uczniów do czytania wierszy.


36. WIELKANOC

„Koszyczki pełne pisanek,
koszyczki kolorowe takie już od soboty wielkiej,
czekają na Zmartwychwstanie.
A od rana samego w niedzielny poranek serca się radują,
ze Zmartwychwstania Pańskiego.
I przy tym wielkanocnym stole, dzieląc się jajeczkiem, solą i chlebem
składamy sobie życzenia Wesołego Alleluja!!!”
Uroczystość szkolna z okazji Świąt Wielkanocy odbyła się 23 marca 2016 r. W programie artystycznym wystąpiły przedszkolaki przygotowane pod kierunkiem pani Bożeny Dryja i pani Joanny Jaworskiej oraz zespół Promyki, który przygotowały nauczycielki: pani Anna Białas i pani Ewelina Gocyla-Dusza. Na zakończenie pani Dyrektor złożyła zaproszonym gościom, wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdeczne życzenia świąteczne.


37. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI

5 kwietnia od godziny 9.00 nasi szóstoklasiści pisali sprawdzian kompetencji szóstoklasisty. Był to już 15 egzamin i najprawdopodobniej ostatni, w przyszłym roku tego egzaminu nie będzie. Teraz czekamy na wyniki.


38. O DWÓCH TAKICH, CO UKRADLI KSIĘŻYC

8 kwietnia po raz kolejny nasza szkołę odwiedzili aktorzy z zaprzyjaźnionego teatru ART-RE z Krakowa. Tym razem zaproponowali nam udział w muzycznym przedstawieniu opartym na powieści Kornela Makuszyńskiego pt. „O dwóch takich co ukradli księżyc” ” i w bardzo humorystyczny sposób zapoznali widzów z burzliwymi przygodami tytułowych bohaterów czyli Jacka i Placka. Uczniowie  mieli okazję do wzięcia udziału w spektaklu u boku aktorów, gdyż było to oczywiście przedstawienie interaktywne.  Znakomite opracowanie tekstu stworzyło atmosferę nauki i rozrywki z mnóstwem wrażeń artystycznych.
Dzieci również poznały znaczenie słynnego przysłowia – BEZ PRACY NIE MA KOŁACZY. Mimo tego, że tak dawno wymyślone to przysłowie, bez wątpienia nadal jest ono aktualne.

 

39. RAJD- PRZEBIŚNIEGOM NA SPOTKANIE

W sobotę, 2 kwietnia, odbył się 53 Rajd „Przebiśniegom na spotkanie”. W Rajdzie wzięło udział prawie 800 uczestników. W tym roku miłośnicy pieszych wędrówek maszerowali czterema trasami, których większość wiodła ścieżkami Gminy Łazy. Uczestnicy poznali Rokitno Szlacheckie, Górę Chełm, Hutki Kanki, Górę Kromołowiec, Pasieki, Młynek, Niegowonice, Kuźnicę Masłońską, Turzę i Łazy. Nasza trasa prowadziła przez Turzę i Kuźnicę Masłońską do Łaz i wynosiła  5 km. Startowaliśmy o 9:30. Uczennice klasy V oraz zuchy z Gromady „Przyjaciele Zielonej Planety”, pod opieką pani dyrektor i pani Justyny Kożar-Rozpary, wyruszyli na poszukiwanie przebiśniegów.
Meta Rajdu zlokalizowana była obok Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach. Około godziny 11:00 wraz z paniami z Nordic Walking UTW w Łazach zameldowaliśmy się jako pierwsi na mecie.
Organizatorem rajdu był zawierciański oddział PTTK, który współpracował z Urzędem Miasta Zawiercie, Urzędem Miasta Łazy oraz Kołem PTTK i Punktem Informacji Turystycznej w Łazach.


40. DZIEŃ ZDROWIA

Światowy Dzień Zdrowia 2016 obchodzony był pod hasłem „Pokonaj cukrzycę!” Z tej okazji 7 kwietnia został zorganizowany w naszej szkole apel poświęcony promocji wiedzy o cukrzycy. W apelu uczestniczyła cała społeczność szkolna, a jego celem było zwiększenie świadomości o rosnącym rozpowszechnieniu choroby oraz o jej poważnych następstwach. Uczniowie dowiedzieli się, jak można zminimalizować ryzyko wystąpienia cukrzycy, a także o sposobach jej wykrywania i leczenia.
Na apelu przekazane zostały także informacje dotyczące kampanii „STOP pożarom traw!”, której głównym założeniem jest zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych. Kampania skierowana jest do nauczycieli, dzieci i młodzieży szkolnej, mieszkańców terenów wiejskich.
Dzieci usłyszały jakie straty ekologiczne spowodowane są wypalaniem traw, co grozi faunie i florze, a także jakie jest zagrożenie dla lasów oraz jakie kary grożą za rozniecanie ognia w miejscach niedozwolonych.
Na zakończenie podsumowano konkurs „Wielkanocny koszyczek”. Wyróżnieni to: Nadia Lange, Marta Dziechciarz, Szymon Skrzypek, Sebastian Jurkiewicz i Zuzanna Kuzior.


41. ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

2 kwietnia 2016 r. obchodziliśmy 11 rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II. Z tej okazji 7 kwietnia odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia przygotowana przez uczniów od klasy III do klasy VI pod kierunkiem pani Anny Białas, Jolanty Tokarskiej i Iwony Okraski. W atmosferze zadumy i wyciszenia wspominaliśmy wydarzenia związane z  życiem codziennym Papieża, a także z jego młodością i dorastaniem w ukochanych Wadowicach. Nie zabrakło w niej myśli i przesłań Jana Pawła II  skierowanych do dzieci i młodzieży. Całość apelu dopełniły utwory poetyckie o Janie Pawle II recytowane przez uczniów z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem oraz ulubione pieśni naszego Papieża.  Uroczystość ta była zarówno hołdem oddanym przez uczniów naszej szkoły największemu Polakowi wszechczasów – Świętemu Janowi Pawłowi II,  jak też podziękowaniem za jego pontyfikat, będący niepowtarzalnym darem dla każdego z nas.


42. DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń.
W tym dniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w niecodziennej lekcji przyrody połączonej z wystawą entomologiczną. Podczas spotkania prowadzonego przez Panią Iwonę Borek uczniowie poznawali osobliwości świata owadów i pajęczaków, ciekawostki z ich życia oraz znaczenie tych organizmów dla człowieka. W czasie zajęć została zaprezentowana część krakowskiej ekspozycji z ponad 20 letnich zbiorów pasjonatów i podróżników Polskiej Akademii Nauk. Eksponaty, takie jak: tropikalne motyle i ważki, nocne ćmy czy tarantule dostarczyły dzieciom wiele emocji, a także wpłynęły na rozwój zainteresowań przyrodniczych i kształtowanie postawy badawczej.
Kolejnym punktem tego dnia było podsumowanie akcji Listy dla Ziemi, która w tym roku przebiegała pod hasłem – Zadbaj o klimat. W akcji wzięli udział uczniowie z klas I-VI oraz „starszaki” z oddziału przedszkolnego. Dzieci pisały listy z nauczycielami w ramach godzin wychowawczych, zajęć przyrodniczych oraz wspólnie z rodzicami w ramach pracy domowej. Najlepsze listy zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej.
Podsumowaniem Dnia Ziemi było wspólne sprzątanie naszej miejscowości – Wysokiej. W akcję sprzątania włączyli się pracownicy obsługowi szkoły, a także Radna Rady Miejskiej w Łazach – Pani Wiesława Majczak.


43. PASOWANIE NA CZYTELNIKA

W Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, 25 kwietnia 2016 r. odbyła się w naszej szkole szczególna uroczystość dla uczniów klasy I. W tym dniu uczniowie zostali włączeni w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Na pasowanie zostali zaproszeni, Pani dyrektor Anna Makuch, Pani Beata Luraniec bibliotekarka z Biblioteki Publicznej, Pani Ewelina Gocyla-Dusza ze swoimi uczniami.
Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsza wypożyczona książka powinna być na długo zapamiętana. Uczniowie klasy I zostali zapoznani z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek. Specjalnie na tę okazję została przygotowana część artystyczna, podczas której przekazano dzieciom wiedzę o książce i bibliotece. Uczniowie klasy I odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Następnie po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Nasi nowi czytelnicy otrzymali interesujące książki, zakładki do książki, a pamiątkowy dyplom będzie m przypominał o tym uroczystym wydarzeniu. Na koniec uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, prezentując piękne wiersze o książkach, bibliotece. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.


44. KONSTYTUCJA 3-MAJA

Wychowanie w duchu patriotycznym stanowiącym o tożsamości narodowej (kształtującym tożsamość narodową) jest jednym z podstawowych priorytetów i zadań Szkoły Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej. Uroczyste obchody ważnych wydarzeń historycznych stały się już tradycją i na stałe wpisały się w kalendarz uroczystości szkolnych. Dnia 29 kwietnia 2016 r. uczciliśmy 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która jest jednym z najznamienitszych wydarzeń zapisanych na kartach historii naszego kraju. Wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego zainicjowało podniosły charakter akademii, którą przygotowała gromada zuchowa wraz z uczniami klasy IV pod kierunkiem druhny Justyny Kożar-Rozpary i Anny Białas. Występujący przybliżyli okoliczności i fakty związane z powstaniem tego postępowego dokumentu jakim była Konstytucja 3 Maja ocenianego przez historyków jako ostatnia próba ratowania Rzeczypospolitej, deklamowali piękne wiersze o ojczyźnie i śpiewali pieśni patriotyczne. Wyjątkowy charakter akademii podkreślały galowe stroje wszystkich uczniów oraz biało-czerwone kotyliony. Odświętny nastrój towarzyszył nam przez cały dzień nauki.


45. KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu MEN ,,Książki naszych marzeń”. Udział w programie umożliwił zakup nowych książek oraz lektur dla uczniów, w sumie zakupiono 95 książek na kwotę 1625 zł. Książki nie tylko wzbogaciły księgozbiór szkolny, ale dostarczyły dzieciom wiele ciekawych wrażeń, przyjemności z czytania oraz możliwość rozwijania zainteresowań. Dzięki programowi wzrósł stan czytelnictwa w szkole. W ramach trwania programu zostało przeprowadzonych szereg akcji, tj. czytanie dzieciom książek w kl. I-IV przez rodziców, dzieci starsze czytały dzieciom młodszym bajki w języku angielskim, konkursy plastyczne, literackie, imprezy czytelnicze, kiermasze książek, projekty edukacyjne. Biblioteka szkolna wspólnie z Biblioteką Publiczną w Wysokiej zorganizowała dla uczniów III, konkurs plastyczny ,,Urodziny Kubusia Puchatka” oraz przedstawienie dla uczniów kl. I-III. W ramach projektu MEN ,,Książki naszych marzeń” realizowany był w bibliotece szkolnej szkolny projekt czytelniczo – edukacyjny pt. ,,Baśnie i legendy polskie”, którego celem były działania popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej.


46. ZIELONA SZKOŁA

W dniach 08.05-18.05.2016 r. 25 uczniów naszej szkoły pod opieką Pani Anny Makuch, Pani Anny Białas oraz Pani Justyny Kożar-Rozpara uczestniczyło w „Zielonej szkole” w Jastrzębiej Górze.
Dzieci wypoczywały w malowniczej, małej i spokojnej miejscowości turystycznej położonej u nasady Półwyspu Helskiego. Codziennie spacerowały brzegiem morza, a tym samym korzystały z przesyconego jodem powietrza i podziwiały dziewiczą przyrodę Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Doskonałymi lekcjami przyrody „na żywo” był spacer klifem do miejsca najdalej wysuniętego na północ naszego kraju tzw. Gwiazdy Północy oraz wędrówka przez wąwóz Lisi Jar. Dodatkowo uczestnicy „zielonej szkoły” mieli zorganizowane wycieczki: na Hel, do Trójmiasta, do Cetniewa, do Kniewa oraz do Władysławowa. Podczas wycieczek uczniowie słuchali legend oraz ciekawostek związanych z danym miejscem.
W trakcie pobytu na „Zielonej szkole” nastąpiła pełna integracja zespołów klasowych, nawiązały się nowe przyjaźnie, dzieci poznały głębiej pracę w zespole, nabyły wiele umiejętności. Służyły temu organizowane dyskoteki, ognisko, konkursy plastyczne. Ponadto dzieci uczestniczyły w rozmaitych zajęciach sportowych na plaży i placu zabaw. Nie zabrakło rzeźb z piasku i zbierania muszelek i bursztynów. Korzystając z dobrodziejstw klimatu uczniowie dostali pokaźny „zastrzyk zdrowia”, a przez wycieczki poznali tradycje, zabytki kultury i historie nadmorskiego regionu. Przez cały pobyt zarówno pogoda, jak i nastroje wszystkich uczestników były wyśmienite. Po wizycie nad morzem pozostają wspomnienia i żal, że czas upływa tak szybko.


47. GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Tradycyjnie pod koniec maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbył się Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Tegoroczna edycja skierowana była do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Łazy. W tym roku klasy młodsze (I-III) prezentowały piosenki z ulubionych bajek, a klasy starsze (IV-VI i Gimnazjum) twórczość Wojciecha Młynarskiego. Koncert prowadził Dyrektor MOK-u pan Grzegorz Piłka. Wykonania oceniało jury w składzie: Olimpia Karbownik, Roman Grabowski i Władysław Matusiak, które podkreśliło bardzo dobre przygotowanie dzieci do występu oraz związane tematycznie z utworami stroje. To one były bardzo kolorowym dodatkiem do muzycznych wykonań, przez co prezentacje sceniczne były wesołe. Każda grupa występująca na scenie oraz wokaliści otrzymali dyplomy udziału w przeglądzie, a najlepsi statuetki. Naszą szkołę reprezentował zespół wokalno-taneczny Promyki i otrzymał wyróżnienie za swoją smerfowi prezentację – GRATULUJEMY !!!


48. AKADEMIA FILMOWA

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej realizowanym w kinie studyjnym Światowid w Katowicach. Projekt uzyskał patronat Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rekomendację kilku wojewódzkich kuratorów oświaty. Popierają go również uznani reżyserzy i aktorzy: Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi i Jerzy Stuhr. Powstał z myślą o edukacji młodych widzów i pozwala na realizację różnych elementów podstawy programowej.Udział w projekcie był dla uczniów okazja poznania ambitnego, niekomercyjnego kina, uczestniczenia w multimedialnych prelekcjach, dyskusjach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych, doktorantów Uniwersytetu Śląskiego z Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Prezentowane filmy adresowane do konkretnej grupy wiekowej były przeglądem głównie produkcji europejskich: holenderskiej, belgijskiej, duńskiej, niemieckiej, szwedzkiej i islandzkiej. W trakcie pięciu spotkań nasi uczniowie obejrzeli filmy nagrodzone na międzynarodowych festiwalach i przeglądach: Podejmując ryzyko, Wicher, ZigZagKid, Karla i Jonas, Bracia Lwie Serce. Filmy przygodowe, pełne zwrotów akcji, opowiadające o ponadczasowych wartościach, sile przyjaźni, problemie tożsamości, szukaniu swoich korzeni i poznaniu przeszłości, okazały się bardzo bliskie młodym kinomanom i zostały bardzo ciepło przyjęte. Szkolny koordynator projektu pani Justyna Kożar-Rozpara czeka więc na kolejną edycję w nowym roku szkolnym.

 
49. EDUKACJA REGIONALNA

W naszej szkole już od dwóch lat w ramach zajęć z zakresu edukacji regionalnej uczniowie klas I-III poznają tematykę zwyczajów i obrzędów oraz dawne życie dnia codziennego mieszkańców, poznają otaczającą ich przyrodę, piękne krajobrazy w naszej okolicy.

„ Wysoko ! – nasza kochana!
Tętnisz życiem codziennie od rana.
U Ciebie wszystkie troski odchodzą w dal,
Tu jest nam dobrze, miło, wesoło –
Żegnać się z Tobą – byłoby żal !”
Trudno powiedzieć, jak za kolejne 100 lat będziesz wyglądać!
Ale jedno jest pewne, że dla nas zawsze otworem będziesz stać!
Wysoko, – jesteś dla nas Ojczyzną,
Krajem dzieciństwa i ziemią żyzną!

Program „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie” to poszukiwanie przez uczniów własnej tożsamości i kształtowanie postaw patriotycznych, rozumienie i akceptacja różnych kultur. Koncepcja programu opiera się na poszerzaniu wiedzy uczniów w imię potocznego powiedzenia „Cudze chwalicie – swego nie znacie”. Zajęcia prowadzi pani Joanna Koza wychowawca klasy II.
Tematyka zajęć zrealizowanych w roku szkolnym 2015/2016 to miedzy innymi:
– pochodzenie nazw miejscowości Wysoka, Wiesiółka – słuchanie legend i opowieści.
– wycieczka do gospodarstwa rolnego państwa Emanueli i Marcina Szkleniarzów w Wiesiółce – poznanie tradycji rolniczych na naszym terenie. Wspólny poczęstunek z produktów ekologicznych przygotowanych przez mamę Fryderyka,
– Nasza Gmina Łazy – jestem mieszkańcem gminy, poznanie herbu i mapy Łaz, poznanie ważnych instytucji w gminie, poznanie walorów przyrodniczych Łaz,
– Region Śląski – poznanie mapy Śląska, lokalizacja na mapie fizycznej i politycznej Polski w odniesieniu do naszej miejscowości. Kopalnie węgla i dolomitu w najbliższej okolicy,
Region Śląski – poznanie historii ciężkiej pracy górników, ubiór roboczy i strój galowy, śląskie tradycje ludowych, słuchanie piosneczek i gwary śląskiej.
– Barbórka 2015 – przygotowanie scenariusza do uroczystości szkolnej – nauka wybranych piosneczek, tańców, wierszy i zabaw o tematyce górniczej,
– tradycje andrzejkowe, bożonarodzeniowe, wigilijne, karnawałowe, wielkanocne – spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Wiesiółki,
– poszukuję korzeni swojej rodziny – stopień pokrewieństwa, najstarsi członkowie mojej rodziny, szacunek dla bliskich, znajomość hierarchii w rodzinie, nauka piosenek dla babci i dziadka, przygotowanie do uroczystości Dnia Babci i Dziadka
– historia powstania Straży Pożarnej w Wiesiółce – przygotowanie laurki z życzeniami i podziękowaniami z okazji Dnia Strażaka – przygotowania do wizyty u strażaków
– wycieczka do Remizy OSP, historia OSP, działalność strażaków, zwiedzanie Izby Pamięci, pokaz mundurów galowych i roboczych, zasługi ochotników straży, zabawy z wężem strażackim,
– Józefa Jabczyńska – patron naszej szkoły, jej życiorys, działalność na rzecz dzieci. Oglądanie dokumentów w gablotach,
– „Nasza Gmina Łazy” – jestem mieszkańcem gminy, wycieczka do Łaz – poznanie tradycji kolejarskich w Izbie Pamięci w Łazach, oglądanie filmów i zdjęć oraz gablot z rekwizytami, słuchanie opowieści historycznych opowiadanych przez panią Beatę Kuc, zwiedzanie starej lokomotywy, oglądanie strony internetowej gminy Łazy.
Podsumowaniem zajęć z zakresu edukacji regionalnej była wycieczka z uczniami do „Doliny Osikowej” w Koziegłowach i warsztaty rękodzieła.

 
50. WYCIECZKA DO ZATORU

30 maja uczniowie z klas II-VI wraz z paniami Anna Białas i Joanną Kozą byli na wycieczce w Zatorze. Było mnóstwo atrakcji w fajna zabawa !!!

 

51. DZIEŃ DZIECKA

W dniu 1.06.2016 r. odbył się w naszej szkole Dzień Sportu Szkolnego połączony z Dniem Dziecka i Dniem Profilaktyki. Po apelu, który miał miejsce w sali gimnastycznej wszyscy uczniowie przystąpili do rywalizacji sportowej na boisku szkolnym.
Uczniowie klas młodszych I – III pod opieką swoich wychowawców rywalizowali na placu rekreacyjnym w grach i zabawach oraz na sprawnościowym torze przeszkód. Uczniowie klas IV – VI pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego rywalizowali o tytuł „Sportowca szkoły” w konkurencjach lekkoatletycznych. Uczniowie w czwórboju lekkoatletycznym mieli do pokonania bieg krótki na 60 m oraz bieg długi na 600 m dziewczyny i 1000 m chłopcy, rzut piłką palantową oraz trójskok z miejsca. W zaciętej i sportowej rywalizacji wzięli udział wszyscy uczniowie klas starszych. Najlepszymi w tym roku okazali się uczennica klasy VI Julia Gołębiowska i uczeń klasy IV Szymon Stefański.
Na zakończenie dnia wszystkie dzieci czekała miła niespodzianka – inscenizacja bajki „Królewna Śnieżka i 7 Krasnoludków” w wykonaniu rodziców naszych uczniów. Scenariusz napisała mama pani Jolanta Roterman. Królewna Śnieżka w nowym wydaniu bardzo się podobała nie tylko dzieciom, ale również nauczycielom i pracownikom szkoły. Rodzice zostali nagrodzeni gromkimi brawami głośnym aplauzem. Każdy chciałby mieć takich Rodziców.


52. FESTYN RODZINNY

4 czerwca w słoneczne sobotnie popołudnie uczniowie oraz przedszkolaki Szkoły Podstawowej w Wysokiej wspólne z rodzicami świętowali Dzień Mamy i Taty.
Uroczystość rodzinną tym razem poprowadziła przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Skrzypek. Festyn rozpoczęły występy artystyczne. Jako pierwsze z nowym cyrkowym repertuarem zaprezentowały się dzieci z oddziałów przedszkolnych, które swoim artyzmem, dziecięcą śmiałością oraz spontanicznością zyskały wielkie uznanie i aplauz publiczności.
W kolejnym punkcie programu artystycznego wystąpiły młodsze dzieci z zespołu wokalno-muzycznego Promyki oraz starsi uczniowie z zespołu tanecznego Promienie. Na scenie nie zabrakło popisów w języku angielskim, recytacji w wykonaniu uczennic z klas starszych oraz występu chórku szkolnego.
Szczególną atrakcją był występ rodziców uczniów, którzy pod kierunkiem pani Jolanty Roterman przygotowali nowoczesną wersję bajki pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków”. Na specjalne życzenie dzieci bajka została zaprezentowana po raz drugi i wywołała nie mniejsze emocje niż za pierwszym razem. A spowodowała to na pewno doskonała gra aktorska i piękne stroje.
Z okazji rodzinnego święta rodzice przygotowali wiele stoisk z pysznościami, między innymi ciasta własnego wypieku, grill, domowe jadło. Dużym zainteresowaniem cieszyła loteria fantowa, stoisko sklepiku szkolnego, kiermasz taniej książki oraz foto-budka.
Wielką atrakcją, głównie dla dzieci najmłodszych były zwierzątka w mini zoo oraz wizyta pieska tropiącego – Basi. Dzieci mogły cieszyć się również z zabaw w kulach wodnych, na trampolinie, czy dmuchanym zamku. Imprezę zakończyła wspólna zabawa taneczna, którą poprowadził pan Adrian Lange.
Dyrektor oraz nauczyciele serdecznie dziękują wszystkim rodzicom, sponsorom oraz przyjaciołom szkoły za wsparcie i pomoc w organizacji festynu – dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć!


53. 785-LECIE MIEJSCOWOŚCI WYSOKA

„Nie bójmy się słowa – Ojczyzna !
Bo to klejnot drogi,
Który może mieć każdy…
Również – człowiek ubogi…”

 

W Szkole Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej dzień 10 czerwca 2016 r. upłynął w atmosferze historyczno – patriotycznej z okazji obchodów jubileuszowych 785 –lecia istnienia miejscowości. Galeria zdjęć z przeszłości pod hasłem: „Wysoka – sercu nam bliska”, mapki, zapiski historyczne i stare dokumenty umieszczone w gablotach oraz wystawa prac plastycznych uczniów współczesnej Wysokiej pod hasłem: „Wysoka w moich oczach” cieszyły się dużą oglądalnością wśród zaproszonych gości, rodziców, uczniów, a szczególnie mieszkańców sołectwa.
Akademię rozpoczęliśmy wprowadzeniem sztandaru szkoły i hymnem państwowym oraz powitaniem przez panią Dyrektor Annę Makuch wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: Pana Burmistrza Łaz Macieja Kaczyńskiego, Panią Radną Rady Miejskiej w Łazach Wiesławę Majczak, Panią Dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Łazy Elżbietę Gradzik, Pana Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Grzegorza Piłkę, Panią Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Chruszczobrodzie Katarzynę Windys, sołtysów Pana Henryka Sobieraj i Pana Henryka Ziaję. Gościem honorowym uroczystej akademii szkolnej był Pan Lesław Milejski, nasz wspaniały lokalny historyk i kronikarz. Dzięki jego mozolnej pracy i dociekliwości bardzo dużo dziś wiemy o naszej miejscowości. Podejmowane przez niego działania mają na celu dokumentowanie i archiwizowanie materiałów na temat Wysokiej. Działania te dążą przede wszystkim do „Ocalenia od zapomnienia” ogromnego skarbu, jakim jest dziedzictwo kulturowe naszej miejscowości, regionu, a zarazem państwa. To dzięki Panu, Lesławowi Milejskiemu „odkrywamy tajemnice historii” małej ojczyzny – Wysokiej. Jesteśmy mu winni podziękowanie za to, że możemy być dzisiaj świadkami dziejów naszej ukochanej Wysokiej. W dowód naszego społecznego uznania przygotowaliśmy tę dzisiejszą uroczystość gdyż wiemy, że „.Nasza przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość”.
Kolejnym punktem programu uroczystości było „Spotkanie na żywo z historią Wysokiej”, którą przedstawił nam właśnie Pan Lesław Milejski. Następnie uczennice kl. VI – Julia Gołębiowska oraz Sandra Kamińska prowadziły bardzo sprawnie dalszą część akademii zapraszając do obejrzenia montażu słowno-muzycznego przygotowanego pod kierunkiem nauczycieli. Wszyscy poznali historię Wysokiej oraz jej legendę pt. „Skarb w Wysokiej”.
W części artystycznej wzięli udział uczniowie z poszczególnych klas, szkolny zespół
wokalno- taneczny „Promyki” i „Promienie”, Gromada Zuchowa pod nazwą „Przyjaciele Zielonej Planety”, którzy uświetnili uroczystość piękną recytacją wierszy, piosenkami
i tańcami o tematyce historyczno – patriotycznej. Historia miejscowości Wysoka przedstawiona została również w formie dialogów w oparciu o notatki, zapiski i artykuły sporządzone przez Pana Lesława Milejskiego oraz materiały internetowe.
Na zakończenie uroczystości Pan Lesław Milejski otrzymał podziękowania za pracę historyczno-kronikarską od Burmistrz Łaz Pan Maciej Kaczyński oraz od radnej Wiesławy Majczak i sołtysa Henryka Sobieraj, a także od pani Dyrektor i uczniów naszej szkoły.
Z okazji tak zacnego Jubileuszu miejscowości Wysoka podziękowania wręczono także Panu Maciejowi Kaczyńskiem – Burmistrz Łaz i gospodarzowi naszej gminy.

„Mamy nadzieję, że to ziarno wiedzy
– teraz w nas zasiane
będzie kiedyś plonem obfitym zebrane.”


54. WYCIECZKA KRÓTKA, ALE JAKŻE EDUKACYJNA !!!

Podsumowaniem zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i regionalnej realizowanej w Szkole Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej była wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łazach dnia 14.06.2016r. Uczniowie z klasy II i III wraz z opiekunami mieli zaszczyt gościć w łazowskiej „Izbie Tradycji”, w której pani Beata Kuc w barwny sposób przekazała nam mnóstwo informacji dotyczących zarówno naszego pięknego regionu jak też bogatych dziejów historycznych kolejnictwa w Łazach. Z ogromnym zainteresowaniem oglądaliśmy stare fotografie, dokumenty i eksponaty muzealne, zobaczyliśmy różnicę w wyglądzie naszej okolicy ,,jak było dawniej, a jak jest dzisiaj”. Frajdą dla nas było wejście do wnętrza lokomotywy oraz opowieść o ciężkiej, ale jednak prestiżowej w tamtych czasach pracy kolejarzy. Następnie odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną w Łazach, gdzie zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie. Poznaliśmy pracę pań bibliotekarek, dział z książkami dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz czytelnię. Oglądaliśmy wystawę pięknych zdjęć plenerowych przedstawiających najważniejsze i atrakcyjne miejsca w naszej gminie. Nasze panie w programie wycieczki przewidziały również spacer przy fontannie, zwiedzenie nowego Dworca Kolejowego, zabawy na placu zabaw i na urządzeniach rehabilitacyjnych przy Miejskim Ośrodku Kultury. Nasz pobyt w Łazach utrwaliliśmy pamiątkowymi zdjęciami. Zakończeniem wycieczki było konsumowanie pysznych lodów, frytek i innych smakołyków.


55. PODSUMOWANIE KONKURSÓW I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W II SEMESTRZE

20 czerwca w naszej szkole odbył się ostatni apel w tym roku szkolnym. Głównym jego celem było podsumowanie konkursów szkolnych oraz programu „Ratujemy i uczymy ratować”. Podsumowano i nagrodzono uczniów biorących udział w: Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przyrodniczej Olimpus, Ogólnopolskim Konkursie „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Szkolnym Konkursie Bibliotecznym. Dyplomy podziękowania wręczono dzieciom z zespołu wokalno-tanecznego PROMYKI.
W ramach realizacji programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” wszyscy uczniowie szkoły w roku szkolnym 2015/2016 brali udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych udzielania pierwszej pomocy. Na 5 fantomach przez cały rok szkolny ćwiczyło ponad 50 uczniów. W październiku wzięliśmy udział w próbie bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo – oddechowe. Podsumowaniem wszystkich działań związanych z realizacją programu RUR było wręczenie apteczek młodego ratownika wszystkim uczniom biorących udział w programie. Wręczonych zostało 60 apteczek z wyposażeniem, a także kart telefonicznych z możliwością zainstalowania bezpłatnej aplikacji „Uczymy ratować”. Dodatkową nagrodą dla uczniów był wpis na świadectwie szkolnym o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy potwierdzony hologramem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


56. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu 24 czerwca 2016 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Część oficjalna rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Pani Dyrektor bardzo serdecznie powitała uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz przybyłych gości Panią Wiesławę Majczak radną, Panią Joannę Ziaja przewodniczącą KGW w Wiesiółce, ks. Proboszcza Marka Cuda, skarbnika Rady Rodziców Panią Manuela Szkleniarz, a następnie odczytała listy od Burmistrza Miasta Łazy Pana Macieja Kaczyńskiego oraz Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka, kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016.
W kolejnej części Pani Dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom za pracę i zaangażowanie w minionym roku szkolnym, oraz wręczyła podziękowania: dla sponsorów, dla rodziców najbardziej zaangażowanych w pomoc przy organizacji różnych imprez, podkreślając, że bez ich wsparcia trudno jest osiągać sukcesy. Wręczyła także listy gratulacyjne dla rodziców tych uczniów, którzy dzięki wysoki wynikom w nauce i osiągnięciom sportowym otrzymali stypendia sportowe i stypendia naukowe oraz posumowała pracę uczniów w minionym roku szkolnym, udział w konkursach szkolnych, gminnych, ogólnopolskich, zawodach sportowych. Najlepszym uczniom wręczyła nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem. Przyznano również nagrody za najwyższą frekwencję, dla najlepszego czytelnika i dla najlepszego sportowca. Nagrodę książkową za najwyższą średnia w szkole otrzymała uczennica klasy VI Julia Gołębiowska. Nagrodami książkowymi wyróżnieni zostali chorąży pocztu sztandarowego.
Tradycją w naszej szkole jest uroczyste przekazanie sztandaru młodszym kolegom. Chorąży Igor Fiodorow przekazał sztandar młodszemu chorążemu Pawłowi Ślązakowi. Po wyprowadzeniu sztandaru pani dyrektor zwróciła się do absolwentów, gratulując im ukończenia szkoły i życząc, sukcesów w gimnazjum. Na pamiątkę każdy absolwent otrzymał dyplom oraz książkę „Przywołać wspomnienia. Historia szkolnictwa w Wysokiej”.
W części artystycznej jako pierwsi wystąpili uczniowie klasy V, którzy pod kierunkiem pani Anny Makuch przygotowali pożegnanie absolwentów. Uczniom klasy VI bardzo podobał się występ młodszych kolegów. Na koniec części artystycznej wystąpili uczniowie klasy VI, którzy wierszem i piosenką dziękowali pani dyrektor, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud edukacji, za życzliwość i pomoc. Szczególne podziękowania uczniowie skierowali do swoich rodziców za trud wychowania, ofiarność, cierpliwość i wielkie serc, za radość życia. Na zakończenie swojego występu uczniowie pożegnali się z całą społecznością szkolną:
„Ogarniając wdzięcznym sercem wszystkich, którzy poświęcali nam cenne minuty i godziny swego czasu, życzymy, aby odtąd ich chwile odmierzał zegar szczęścia, a piękne dni sączyły się leniwie, bez pośpiechu, złe natomiast ginęły w mroku zapomnienia.

Tyle pięknych dni minęło,
Tyle dni jeszcze jest przed nami.
I choć trzeba nam iść dalej,
My za siebie wciąż się oglądamy.
Spod waszych czułych skrzydeł
Odejść dziś przyszło nam.
Tych dni przebytych razem
Tak bardzo jest nam żal.
Kto teraz będzie nas prowadził.
W trudnych chwilach rękę podawał,
Pełnymi garściami bezcenną wiedzę
Wszystkim nam rozdawał?
Niech w waszych ciepłych sercach
Zostanie choć cząstka nas.
A teraz czas się pożegnać.
Już czas ruszyć w drogę,
Już czas…”

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor życzyła wszystkim zebranym
miłych, słonecznych wakacji.

 

 

 

Skip to content