Pracownicy szkoły

DYREKTOR SZKOŁY mgr Anna Makuch
przyroda

Dryja Bożena – oddział przedszkolny
Jaworska Joanna – oddział przedszkolny

mgr Białas Anna – edukacja wczesnoszkolna
mgr Koza Joanna – edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewelina Gocyla-Dusza – edukacja wczesnoszkolna

mgr Kożar-Rozpara Justyna – język polski, historia

mgr Okraska Iwona – matematyka, informatyka, technika

mgr Skrzypiec Aldona – język angielski, logopedia

mgr Mazur Paweł – wychowanie fizyczne

mgr Cyzowski Marcin – muzyka

mgr Kost – Dratwa Grażyna – plastyka

ks. mgr Marek Cuda – religia

mgr Jolanta Tokarska – wychowawca świetlicy

mgr Słuja-Kropiewnicka Anna – bibliotekarz

mgr Elżbieta Kubica – WDŻ

Skip to content