„Od grosika do złotówki” – to program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla uczniów pierwszego etapu kształcenia szkoły podstawowej. Realizacja projektu trwała 10 miesięcy od grudnia 2022 r. do grudnia 2023 r. tj. w klasie II oraz w klasie III pod kierunkiem wychowawcy pani Joanny Koza.

Uczniowie odbyli podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywali określone umiejętności. Każdy z uczniów posiadał karty pracy pt. „Dzienniki podróży”, w których dokumentował realizację poszczególnych zadań. Wszystkie zajęcia były bardzo atrakcyjne, stosowano różnorodne metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne: filmoteka, łamigłówki, zagadki, krzyżówki, quizy, ćwiczenia multimedialne, zabawy muzyczno-ruchowe, nauka piosenki, warsztaty plastyczno-techniczne, słuchowiska, komiksy i wiele innych. Tematyka projektu koncentrowała się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Zajęcia dotyczyły także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzykownych sytuacji finansowych.

Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu finansów tak bardzo przydatną we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych.

Działania podejmowane w ramach programu „Od grosika do złotówki” miały na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz kształtowanie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonywały zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijały tak ważną w życiu samodzielność w podejmowaniu decyzji, które wpływają na ich finanse i bezpieczeństwo, oraz umacniają wiarę we własne siły i możliwości.

Była to podróż niezwykła!!!

Skip to content