W miesiącu listopadzie 2023 r. realizowaliśmy szkolny projekt językowy Thansgiving Day 2023. Celem zajęć było rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez wprowadzenie elementów kulturowych oraz przetwarzanie informacji zawartych w materiałach autentycznych i wzbogacanie zakresu słownictwa z języka angielskiego.

Dzieci z klas I-III wykonały piękne prace plastyczno-techniczne – indyki przyozdobione kolorowymi piórkami, na których napisały w języku angielskim za co są wdzięczne ( ”I’m grateful for… / Thank you for ….). Dzieci w swoich pracach dziękowały za pokój, przyjaźń, rodzinę, jedzenie, a także za rzeczy z pozoru zwyczajne, jak zabawki, zwierzęta, muzykę , słodycze. Uczniowie klasy IV przygotowali ,,Drzewko wdzięczności i podziękowań” na listkach którego umieścili wpisy, za co chcą w życiu podziękować.
Uczniowie starszych klas V-VIII wykonali równie spektakularne prace przedstawiające historię święta Thanksgiving na świecie.
Obchody Thanksviging Day były okazją do chwili refleksji i docenienia tego, co ważne. Dzieci uświadomiły sobie, że warto być wdzięcznym nawet za najmniejsze rzeczy. Poprzez udział w zabawie uczniowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą kultury, tradycji i historii USA jak również zakres słownictwa z języka angielskiego.

Skip to content