W naszej szkole odbyły się uroczyste obchody XXIII Dnia Papieskiego pod hasłem: „JAN PAWEŁ II. CYWILIZACJA ŻYCIA ”

W związku z tak doniosłym dniem został zorganizowany konkurs plastyczny dla klas I- III i IV – VIII. Uczniowie wykonywali prace plastyczne, poprzez które ukazywali Świętego Jana Pawła II jako Wielkiego Polaka. Dzieci w pełni zaangażowały się w przygotowanie swoich prac, by w ten sposób oddać hołd Wielkiemu Rodakowi. Dzieła uczniów zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie, która cieszyła się dużym zainteresowaniem rodziców, nauczycieli jak i samych uczniów.

19 października 2023 r. odbył się uroczysty apel, na którym w interesujący sposób przedstawiciele starszych klas przybliżyli całej społeczności szkolnej sylwetkę papieża – Polaka. Podkreślili wyjątkowość i wielowymiarowość Jego działań. Na przebieg uroczystości złożyły się okolicznościowe wiersze, ciekawostki z życia Ojca Świętego. Zarówno występujący, jak i wszyscy uczniowie zaśpiewali ulubioną pieśń „Barkę” jako podziękowanie dla Tego, który zawsze nam wskazywał drogę ku temu, co piękne i dobre. Nad realizacją całości przedsięwzięcia czuwały panie Justyna Kożar – Rozpara i Anna Białas.

Na zakończenie apelu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny. Zwycięzcom zostały wręczone piękne nagrody książkowe, które ufundował ks. proboszcz Mariusz Smętek oraz pamiątkowe dyplomy. W kategorii klas I – III zwyciężyli: I miejsce – Julia Sapich, II miejsce – Marcin Brzeziński, III – miejsce Adam Bizoń. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Alicja Gankiewicz, Leon Skrzypiec, Dawid Frączek. Natomiast w kategorii uczniów klas starszych

I miejsce zdobyła Karolina Dymarczyk, II miejsce ex aequo Adrian Frączek i Jassica Rabenda,

III miejsce ex aequo Mateusz Walnik oraz Olivier Węglarz. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali magnesiki z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II.

Niech dorobek i pamięć o tym wielkim Polaku z rodu Słowian zachowa się w pamięci kolejnych młodych pokoleń Polaków. Święty Janie Pawle II – módl się za nami!

Skip to content