W ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta” w ostatnich dniach października, uczniowie klasy piątej i ósmej wraz ze swoimi wychowawczyniami panią Justyna Kozar-Rozpara i panią dyrektor Anną Makuch odwiedzili cmentarz parafialny w Wysokiej. Celem naszego wyjścia było zwrócenie uwagi uczniom na potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny. Uczniowie wspólnie z paniami pomodliły się i zapaliły znicze przy krzyżu, upamiętniając tym bohaterów poległych w latach okupacji, jak również przy grobach byłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Panie wspomniały także postać naszej Patronki Józefy Jabczyńskiej, której mogiła znajduje się na cmentarzu w Ustroniu. Dzieci odwiedziły także miejsca spoczynku swoich bliskich zmarłych, pomodliły się i zapaliły znicze na rodzinnych grobach.

Spacer po cmentarzu to doskonała okazja do poznania osób i wydarzeń z życia naszej miejscowości, poznania jej historii. Spacer alejkami cmentarza parafialnego był dla uczniów dużym przeżyciem, wprowadził ich w nastrój refleksji, zadumy oraz wspomnień o osobach bliskich, których już niestety z nami nie ma.

Niewątpliwie takie wyjścia na miejsca pamięci to jedna z ważniejszych lekcji wychowania. Oprócz tego uczniowie poznają tradycje, zwyczaje związane ze świętem zmarłych. Uczą się również właściwego zachowania na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.

Skip to content