Dnia 21.09.2023 r. przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji osób z budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej.

Ćwiczeniem objęte były wszystkie grupy dzieci i inne osoby przebywające w tym czasie w budynku szkoły.

Celem ćwiczenia było m. in.: sprawdzenie przyjętej procedury ewakuacji  szkoły, sprawdzenie poprawności działania przyjętych metod i form alarmowania o zagrożeniu
w szkole, doskonalenie działania w sytuacjach zagrożenia osób funkcyjnych  odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji, w szczególności: dyrekcji szkoły, nauczycieli, opiekunów oraz pracowników obsługi, zapoznanie dzieci z zasadami ewakuacji na wypadek zagrożenia w szkole, sprawdzenie warunków ewakuacji w budynku: drożności dróg ewakuacyjnych, sprawności drzwi służących ewakuacji, oznakowania dróg ewakuacyjnych.

Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły Pani Annie Makuch, która następnie odwołał alarm. Pracownicy szkoły oraz zespoły klasowe i przedszkolne pod opieką nauczycieli wróciły do sal lekcyjnych.

Koordynatorem akcji był Pan Paweł Mazur wraz z Panią Joanną Koza.

Skip to content