„Nad Niemnem” to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu.

Spotykamy w niej rodziny Bohatyrowiczów, Korczyńskich i inne postacie, które rozmawiają o Polsce, „przy polskim stole”.

Odkrywamy bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy.

Lektura przypomina nam także ważne dziedzictwo i historię Powstania Styczniowego, które powraca jako symbol i fundament narodowej pamięci.

Ważne jest to jak współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. Zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, czyli wojny na Ukrainie jeszcze bardziej umacnia w nas przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności!!!

160–lecie Powstania Styczniowego obchodzone jest właśnie w bieżącym 2023 roku.

Skip to content