Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do obchodów Europejskiego Dnia Języków. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w II SZKOLNEJ OLIMPIADZIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO jak również przygotowali piękne prace projektowe: klasy młodsze wykonały rysunki z powitaniami i pożegnaniami w językach świata, poznały flagi, stolice państw europejskich, słynne budowle i zabytki. Klasy starsze wykonały plakaty przedstawiające mapę Europy ze stolicami poszczególnych państw, flagami i napisami w językach europejskich. Wszystkie prace zostały wykonane niezwykle ciekawymi technikami, co zaowocowało efektowną wystawą witającą odwiedzających szkołę.

II SZKOLNA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

”NO ENGLISH NO FUN”.

W dniu 28.09.2023 r. odbyła się II Szkolna Olimpiada Języka Angielskiego. W olimpiadzie wzięło udział 41 uczniów z klas II – VIII. Uczniowie konkurowali ze sobą w dwóch kategoriach: kategorii klas młodszych /II-IV/ i kategorii klas starszych /V-VIII/. Uczniowie rywalizowali ze sobą wykazując się wiedzą i umiejętnościami z zakresu znajomości słownictwa, gramatyki i brytyjskich realiów kulturowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom

i zapraszamy do udziału w olimpiadzie za rok.

Skip to content