Działania biblioteki szkolnej to realizowanie zadań pedagogicznych, administracyjno-technicznych oraz udostępnianie uczniom, nauczycielom i rodzicom jej zbiorów według ich potrzeb.

Systematycznie realizowany jest także program przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów poprzez ważne wydarzenia w życiu biblioteki, szkoły i środowiska. Lekcje i zajęcia biblioteczne oraz promowanie czytelnictwa organizowane są z wykorzystywaniem różnych, atrakcyjnych form aktywności uczniów, między innymi:

 • wizyty w bibliotece – odwiedziny przedszkolaków, pierwszoklasistów w bibliotece poznanie pomieszczenia, półek z książkami, rozmowy, oglądanie książeczek dla dzieci, rozmowy, poszerzanie zasobu słownictwa, poznanie pracy bibliotekarza, drukarni, wydawnictwa
 • akcja Narodowe Czytanie – poznawanie minionych epok na podstawie utworów literackich
 • początki piśmiennictwa, wynalezienie druku, jak powstaje książka – oglądanie filmów między innymi pt. „Byli sobie wynalazcy”
 • dydaktyczne gry planszowe, szachy, działalność konstrukcyjna, warsztaty plastyczno-techniczne
 • prasa – przegląd czasopism w bibliotece, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia – obchody klasowe I-III oraz w oddziałach przedszkolnych
 • wykonywanie gazetek ściennych np. „Urządzenia gospodarstwa domowego dawniej i dziś”; „Rok 2023-rokiem Mikołaja Kopernika”; wystawy prac dzieci, zajęcia warsztatowe, pogadanki, dyskusje
 • zajęcia „Rozumiem, co czytam” z wykorzystaniem dodatkowych książeczek oraz kart pracy
 • konkursy recytatorskie – recytacja wierszy i prozy; słuchanie i czytanie wierszy i ich interpretacja
 • czytelnicze ćwiczenia i zabawy multimedialne
 • Encyklopedia Wiedzy o Książce oraz Księga Przysłów Polskich – przegląd pozycji
 • ogłaszanie corocznego konkursu „Na najlepszego czytelnika”
 • promowanie czytelnictwa poprzez zachęcanie uczniów do czytania książek proponowanie
 • ciekawych pozycji, omawianie ich, motywowanie uczniów do codziennego czytania
 • gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe oraz zabawy przy muzyce
 • poznawanie metod samodzielnego odrabiania prac domowych oraz pomoc przy odrabianiu prac
 • prezentacje gatunków literackich w klasach starszych oraz literatury dziecięcej w klasach młodszych
 • zorganizowanie konkursu plastyczno-technicznego „Palma, Pisanka, Marzanna”
 • współudział w organizacji konkursu kaligraficznego „O dyrektorskie pióro”
 • coroczne organizowanie i przeprowadzanie uroczystego „Pasowania uczniów klasy I na czytelnika”
 • „Dzień Ziemi” – oglądanie filmów edukacyjnych dotyczącego ekologii, rozmowy, zagadki
 • „Tydzień Bibliotek 2023” – coroczne obchody w oddziałach przedszkolnych i w klasach I-VIII
 • „Szkolne i Gminne Turnieje Wiedzy o Książce i Bibliotece”
 • „Dzień Dziecka” i inne uroczystości szkolne organizowane w ramach szkolnego kalendarium
 • rozmowy na temat bezpiecznych i kształcących gier komputerowych
 • zabawy ruchowe na placu rekreacyjnym oraz placu zabaw, bezpieczne korzystanie z urządzeń
 • prawidłowe zachowanie w bibliotece, na świetlicy, udzielanie wskazówek, porad
 • rozmowy z uczniami na tematy ich interesujące, tłumaczenie nowych, nieznanych pojęć
 • dyskusje na temat poszanowania książek, czasopism, podręczników.

Biblioteka szkolna skutecznie pozyskuje środki na zwiększenie liczby książek, lektur i nowości wydawniczych, czego dowodem jest realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2022 roku i zakup pozycji książkowych:

– dla oddziałów przedszkolnych – 169 egzemplarzy na kwotę 3.125 zł

– dla uczniów szkoły – 335 egzemplarzy na kwotę 5.000 zł

Ogółem zakupiono 504 egzemplarze literatury dla dzieci i młodzieży, książek historycznych oraz lektur na kwotę 8.125 zł

Zapraszamy do naszej biblioteki w nowym roku szkolnym !!!

Skip to content