„Klub zdrowego przedszkolaka”- Wojewódzki Projekt dedykowany jest dzieciom przedszkolnym, rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom wychowania przedszkolnego, a jego celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat postaw prozdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci. Projekt został urozmaicony o dodatkowe tematy i materiały. Zajęcia zostały podzielone na sześć modułów tematycznych, z których każdy zawiera materiały informacyjno-edukacyjne w formie elektronicznej. Zajęcia dla dzieci prowadzone przez nauczycieli przedszkolnych poruszają zagadnienia dot.: profilaktyki chorób wirusowych przenoszonych drogą kropelkową, profilaktyki chorób zakaźnych, bezpiecznego korzystania ze słońca, profilaktyki chorób odkleszczowych, realizację programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Realizowaliśmy w tym roku tematykę o kleszczach i promieniach słońca. Złożone zostało sprawozdanie z realizacji projektu do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Skip to content