Przedszkole w Wysokiej przystąpiło do XV edycji edukacyjnego projektu Kubusiowi Przyjaciele Natury 2022/2023 i zrealizowało wszystkie założone cele projektu. W ramach projektu otrzymaliśmy pakiet materiałów edukacyjnych o tematyce ekologicznej. Dzięki specjalnemu folderowi ze scenariuszami lekcji- misji i pomocami dydaktycznymi dzieci mogły uczestniczyć w ciekawych i pasjonujących zajęciach, na których mogły się bawić, uczyć i poznawać świat przyrody. Przed realizacją poszczególnych misji wszystkie dzieci otrzymały identyfikatory „Kubusiowego Przyjaciela Natury”, do którego wklejały naklejki za zrealizowane zajęcia. Wraz z dziećmi zrealizowaliśmy 4 misje:

  • Misja szkoła. Na tropie zmian klimatycznych.
  • Misja dom. Na tropie ekonawyków.
  • Misja sklep. Na tropie marych zakupów i życia w zgodzie z naturą.
  • Misja las. Na tropie roślin i zwierząt.

Realizacja misji przyniosła dużą dawkę praktycznej wiedzy proekologicznej z wykorzystaniem wesołej zabawy.
Możemy teraz poszczycić się tym, że nabyliśmy prawo do posługiwania się specjalnym certyfikatem przyznającym tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.

Skip to content