W tym roku po raz pierwszy obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Dzień Języka Ojczystego, którego inspiracją był przypadający 21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W ramach obchodów pani Justyna Kożar- Rozpara i pani Anna Białas przygotowały dwa konkursy: Szkolny Konkurs Kaligraficzny „O dyrektorskie pióro” i Szkolny Konkurs Recytatorski „Wrażliwość na słowa”, w których uczniowie musieli się popisać umiejętnością poprawnego i pięknego posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie.

Po etapie szkolnym w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Łazach szkołę reprezentowali: w kategorii klas I – III – Alicja Olejniczak, Laura Hanas, Adrian Frączek, Hana Bereda, w kategorii klas IV – VI – Krystian Hamerlik, natomiast w kategorii najstarszej zaprezentowała się Amelia Banasiak. Etap gminny zakończył się sukcesem bowiem troje uczniów tj. Adrian Frączek, Hana Berda i Krystian Hamerlik zdobywając czołowe lokaty w gminie wzięli udział w powiatowych eliminacjach w Zawierciu. Największy sukces odniósł Adrian Frączek uczeń klasy III, który w powiecie zdobył II miejsce, a tym samym swoje recytatorskie i aktorskie zdolności zaprezentował podczas Regionalnych Spotkań Recytatorskich „Wrażliwość na słowa” wCzęstochowie i tam zdobył wyróżnienie. Wielkie gratulacje!!!

Kaligrafia znana jest od wielu lat. To szuka starannego i estetycznego pisania, wymaga koordynacji pracy ręki, oka i mózgu, w celu jednoczesnego przewidywania kolejnych ruchów, kontroli jakości pisma i kreślenia kolejnych liter w taki sposób, aby ostatecznie osiągnąć unikalną treść. W tym roku szkolnym mistrzami kaligrafii zostali Przemysław Cioć uczeń klasy III, natomiast w kategorii klas starszych Julia Ślązak uczennica klasy VII. Brawo!!!

Na korytarzu szkolnym pojawiła się także dekoracja, którą tworzyły najładniejsze i najbardziej estetyczne notatki z lektur szkolnych sporządzone przez naszych uczniów oraz najpiękniej zdobione strony tytułowe zeszytów do języka polskiego. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczennice klasy VII: Julia Ślązak, Jesssica Rabenda, Amelia Banasiak i Karolina Dymarczyk, których zeszyty są małymi dziełami sztuki.

Mamy nadzieję, że wystawa zachęciła uczniów do tworzenia kreatywnych notatek, które są doskonałą pomocą w nauce, sprzyjają lepszemu i szybszemu zapamiętywaniu wiadomości, a także poprawiają pamięć i koncentrację. Zmotywowała również do ciekawego personalizowania pierwszych stron zeszytów, które dają możliwość wyrażania siebie, swojej osobowości i wykorzystywania swoich zdolności artystycznych oraz twórczych.

Skip to content