W ramach działań profilaktycznych realizowanych przez naszą szkołę odbyły się spotkania z panią psycholog Moniką Mogiłą.

Tematem pierwszego spotkania były “Właściwe relacje w grupie rówieśniczej”. W pogadance wzięli udział uczniowie klas I-III. Psycholog poruszyła i dokładnie omówiła zagadnienia dotyczące budowy właściwych relacji w grupie rówieśniczej oraz zagrożenia wynikające ze złych relacji. Druga część spotkania prowadzona była metodą warsztatową i opierała się na ćwiczeniu prawidłowych zachowań wobec drugiej osoby w różnych sytuacjach życia codziennego.

Drugie spotkanie było przeznaczone dla uczniów klas VII-VIII. Jego głównym tematem były „Narkotyki i dopalacze”. Psycholog podczas rozmowy z dziećmi uświadamiała ich czym są substancje psychoaktywne. Przedstawiła cechy ich działania, a także wyjaśniła, dlaczego ich zażywanie jest tak niebezpieczne. Dokładnie omówiła fakty i mity na temat używek. Poruszyła temat napojów alkoholowych i energetyzujących jako trucizny dla młodych osób. Spotkanie zakończyła pogadanką o tym, jak pomóc osobie uzależnionej od narkotyków i dopalaczy oraz ćwiczenia z alkogoglami.

Ostatnie spotkanie dotyczyło problemów młodych ludzi takich jak: depresja, samotność i odrzucenie rówieśników. Prelekcja była przeznaczona dla uczniów klas IV-VIII. Psycholog objaśniała jak rozpoznawać problemy młodzieży, jak wspierać kolegów i koleżanki w trudnych sytuacjach, a także wskazała, do kogo należy zwrócić się o pomoc, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pogadanki z psychologiem spotkały się z dużym zainteresowaniem. Uczniowie aktywnie w nich uczestniczyli. Odpowiadali na zadawane pytania, opowiadali o swoich przeżyciach, a także dzielili się opinią na temat poruszanych zagadnień i problemów.

Skip to content