W czwartek 08.12.2022 r odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów klasy III i V z policjantami Komisariatu w Łazach.
Policjanci scharakteryzowali zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Jeśli cyberprzemocą zostanie dotknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u niej głębokie traumy psychiczne.
Cyberprzemoc, to prześladowanie innych osób za pośrednictwem Internetu i narzędzi elektronicznych, czyli czatów, witryn, e-maili, forów dyskusyjnych, komunikatorów oraz przy pomocy wiadomości sms-ów przesyłanych na telefony komórkowe. To zjawisko staje się coraz bardziej powszechne. Dotyka zarówno osoby dorosłe jak i dzieci, młodzież. Policjanci uświadomili uczniów, co zrobić żeby nie zostać ofiarą oraz  jak postąpić, kiedy zostaniemy świadkami takiej formy przemocy. Uzmysłowili suchaczom, gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia u rodziców, pedagoga szkolnego, wychowawcy bądź innej zaufanej osoby.
Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący pogadankę uświadomili uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane. Pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Pogadanka dotycząca m.in. odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Interetu może
także stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. Mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.

Skip to content