Wprowadzenie dziecka w świat literatury już od najmłodszych lat jest ważnym elementem wychowania przez sztukę, a także jednym z ważnych celów naszego przedszkola. U naszych wychowanków kształtujemy nawyki stałego obcowania z książką. Mamy świadomość, że wiek przedszkolny jest idealnym okresem w rozwoju dziecka, dlatego staramy się zainteresować go literaturą, która pobudzi jego wyobraźnię, wzbogaci mowę o nowe pojęcia, wprowadzi w świat baśni, nauczy zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Przedszkolaki z wielką radością zatem zapoznały z magicznym dla nich miejscem – była to wizyta w bibliotece publicznej. Dzięki pani Beacie Luraniec dzieci poznały zawód bibliotekarza i dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. W trakcie pobytu w bibliotece zdobyły też wiedzę na temat budowy książek. Pani bibliotekarka pokazała dzieciom różne działy książek oraz zachęcała do tego, by dzieci zapisały się do biblioteki i zostały jej czytelnikami.

Bardzo dziękujemy pani Beacie za miłe przyjęcie i popularyzację czytelnictwa wśród dzieci.

Skip to content