Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością dziecko czeka każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, przygodami. Czeka ono na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej.
Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia odbyła się w naszej szkole 27 października. Wszyscy zebrani na sali gimnastycznej – pani Dyrektor Anna Makuch, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie klas II-VIII- mogli podziwiać występy małych kandydatów na uczniów. Pierwszoklasiści pięknie zaprezentowali się chwaląc się swoimi umiejętnościami wokalnymi, tanecznymi i aktorskimi. Recytowali wiersze i śpiewali piosenki, w których przekazali swoją gotowość i chęć podejmowania obowiązków szkolnych. Przedstawiali scenki, poprzez które prezentowali swoją znajomość zasad zachowania się w szkole i na drodze. Podczas występów artystycznych opowiedzieli o swojej klasie i obiecali wypełniać solidnie swoje obowiązki uczniowskie oraz przestrzegać reguł i norm zachowania się w szkole. Śpiewając słowa piosenki „nasza klasa jest wspaniała, to przyjaciół grupa cała” przedstawili swój zespół klasowy jako zgodny, zgrany i koleżeński.
Starsi uczniowie zwrócili się do swoich młodszych kolegów zachęcając ich do rozpoczęcia swojej szkolnej przygodyoraz poinformowali ich, że od tego dnia zostali oficjalnie włączeni do wielkiej, szkolnej rodziny.Uświadomili im również, że w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien solidnie wypełniać, a wspólnym obowiązkiem wszystkich uczniów jest przede wszystkim pilna nauka.Zapewnili, że jako starsi koledzy, chętnie podadzą im pomocną dłoń i zachęcili do korzystania z ich dobrych rad oraz wsparcia.Złożyli im życzenia samych sukcesów w nauce i wzorowego pierwszego, szkolnego świadectwa. Życzyli im także, aby każdy dzień spędzony w szkole przynosił im wiele radości.
Nadeszła najważniejsza i najbardziej wyczekiwana część uroczystości, podczas której, po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu, uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie zostali pasowani przez panią dyrektor na uczniów szkoły, a także otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz czapeczki. Rodzice obdarowali swoje dzieci rogami obfitości. Dzieci z oddziału przedszkolnego złożyły swoim starszym kolegom życzenia oraz wręczyli upominki. Do życzeń dołączyli się także uczniowie klasy drugiej podarowując pierwszoklasistom drobne prezenty. Na zakończenie uroczystości zostało wykonane wspólne pamiątkowe zdjęcie, a w klasie czekał na dzieci i gości przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek.

Skip to content