Wierni tradycji – 13 października 2022 r. –  obchodziliśmy w naszej szkole Dzień  Edukacji Narodowej.  Na początek tego dnia uczniowie mieli zorganizowane spotkania w klasach z wychowawcami. Kolejno uczniowie w sali gimnastycznej pod okiem pani Justyny Frączek, Urszuli Mędreckiej i pani Justyny Kożar-Rozpary zaprezentowali program artystyczny, który składał się z dwóch części: refleksyjnej i rozrywkowej. Na pierwszą część uroczystości składało się odczytanie listów od Burmistrza Łaz Macieja Kaczyńskiego oraz od nieobecnej w tym dniu pani Dyrektor Anny Makuch.  Dziękowali oni w swoich listach nauczycielom, uczniom i rodzicom za zaangażowanie w życie oświaty. Wyróżniający się nauczyciele i pracownicy administracyjni otrzymali Nagrody Dyrektora Szkoły i Wyróżnienie Burmistrza. Następnie uczniowie zaprezentowali wiązankę refleksji na temat życia szkoły oraz Patronki Szkoły – pani Józefy Jabczyńskiej prezentując występ powtórzony z Jubileuszu 60-lecia naszej Szkoły. Obok nutki refleksji znalazło się miejsce na scenki humorystyczne, śmiech i dobrą zabawę.

Podczas akademii nauczycielki języków obcych – panie Aldona Skrzypiec, Urszula Mędrecka i Katarzyna Pietrakowska rozstrzygnęły wyniki pierwszej szkolnej olimpiady językowej „No English – no fun”. Zwycięzcom gratulujemy!

Skip to content