Dzień Drzewa wyimaginował w 1872 roku w USA znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton, kierując się powiedzeniem, że: „Inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”. Idea ta spotkała się szerokim odzewem. Do Europy idea trafiła w 1951 roku. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) postanowiła, że we wszystkich krajach członkowskich obchodzony będzie każdego roku Światowy Dzień Drzewa.
Od kilku lat w dniu 10 października w Polsce także obchodzony jest Dzień Drzewa, organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne i szkoły i nadleśnictwa. W ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew, oraz towarzyszy jej program edukacji ekologicznej. Celem programu Święto Drzewa jest zainspirowanie młodych ludzi do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew.
Nasze przedszkole również dołączyło do obchodów tego święta i dzieci zdobyły dużą wiedzę w tym zakresie. Przedszkolaki uczestniczyły w teatrzyku przygotowanym przez wychowawczynie, dowidziały się dlaczego drzewa są także ważne dla przyrody i dla ludzi, poznały różne rodzaje drzew i ich owoce, przeliczały i tworzyły zbiory liści a także wykonały zbiorową pracą plastyczną. Na koniec przedszkolaki posadziły w szkolnym ogrodzie swoje 2 drzewka, o które przyrzekły dbać.

Skip to content