2 września 2022 roku gościliśmy w naszej szkole dzielnicowego st.sierż. Piotra Głąbika. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

Policjant rozmawiał z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślił ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Przypomniał również zasady jakie należy stosować w kontaktach z obcymi. Ponadto funkcjonariusz poruszył temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Na zakończenie uczniowie zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Skip to content