Uroczystości dożynkowe, tak w przeszłości jak i obecnie są wspaniałą okazją do złożenia dziękczynienia za uzyskane zbiory. Dożynki jako uroczystość o wieloletniej tradycji są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolników oraz stanowią wyraz wdzięczności za ich codzienne zmagania. Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. I choć w dzisiejszych czasach powoli odchodzi się i zapomina o tym ważnym święcie, to Szkoła Podstawowa im. Józefy Jabczyńskiej, sołtysi Sołectw Wysoka i Wiesiółka oraz Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i NMP Wspomożycielki Wiernych w Wysokiej wspólnie pielęgnują i kultywują tą piękną tradycję.

Tegoroczne dożynki parafialne odbyły się 10 września na placu szkolnym i zostały połączone z II Zjazdem Absolwentów naszej Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od plenerowej, dziękczynnej Mszy Świętej celebrowanej przez księdza Proboszcza – Mariusza Smętka, a wzięli w niej udział zaproszenie goście, Ochotnicza Straż Pożarna z Wiesiółki, Koło Gospodyń Wiejskich z Wiesiółki, absolwenci, parafianie, pracownicy oraz uczniowie szkoły. Ksiądz przyjął z rąk dzieci dary – owoce ziemi i pracy ludzkich rąk, a także piękne wieńce przygotowane przez Sołectwa Wysoka i Wiesiółka.

Po nabożeństwie głos zabrała pani Anna Makuch – Dyrektor Szkoły Podstawowej, a także pan Henryk Sobieraj – sołtys Wysokiej oraz pan Henryk Ziaja – sołtys Wiesiółki. Pani Dyrektor powitała przybyłych gości w osobach Burmistrza Łaz Macieja Kaczyńskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Tabasa, Dyrektora MOK Łazy i jednocześnie Radnego Rady Powiatu Zawierciańskiego Grzegorza Piłkę, Radnej Wiesławy Majczak, Dyrektora Kopalni „Dolomit” – Prezesa Janusza Kmiecika, emerytowanej Dyrektor LO w Siewierzu Ireny Kmiecik, Kierownika Wydziału Edukacji i Oświaty Anny Gorgoń. Powitała radę sołecką w Wysokiej, druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiesiółce z naczelnikiem Piotrem Mazankiem oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Wiesiółce wraz z przewodniczącą Joannę Ziaja.

Następnie odbyła się część artystyczna. Jako pierwsi pod opieką pani Justyny Frączek wystąpili uczniowie i dzieci przedszkolne. Ubrani w stroje ludowe zaprezentowali tańce ludowe takie jak Klepany, Poszło dziewczę po ziele czy Zasiali Górale. Uczniowie przybliżyli też gościom historię, tradycje i obrzędy związane z dożynkami. Zaśpiewali piosenkę Jesieńoraz złożyli dorodne dary w postaci warzyw i owoców, a uczennice Amelia i Maja Banasiak zaśpiewały piosenkę na znaną nutę Ściernisko. Następnie ze swoim śpiewanym wystąpiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wiesiółki pięknie prezentując się na scenie w ludowych strojach. Na koniec zaprezentowała się grupa wokalna VOICE&SOUL.

Tegoroczne dożynki miały dodatkowy wymiar. W czasie trwania wydarzenia odbył się II Zjazd Absolwentów Szkoły. Tradycja spotkań absolwentów została zapoczątkowana w 2012 roku, dzięki staraniom pani Dyrektor Anny Makuch, Komitetu Zjazdowego, któremu przewodzili wówczas pani Anna Skrzypek i pan Paweł Kalaga oraz nauczycielom szkoły. Obecny II Zjazd został zorganizowany w 10 rocznicę nadania imienia i sztandaru szkole, a także w roku 60-lecia szkoły.

I tym razem wszyscy absolwenci mogli odwiedzić swoją szkołę i z sentymentem powrócić do dawnych, szkolnych ławek oraz spotkać się z przyjaciółmi. Dla wszystkich przybyłych przygotowano wiele atrakcji – słodką kawiarenkę, gorące dania, loterię fantową, fotobudkę, a dla dzieci dmuchane zamki i skakance, malowanie twarzy i tatuaże.

Po części oficjalnej absolwenci, emerytowani i aktualnie zatrudnieni nauczyciele oraz zaproszeni goście spotkali się w klasach, aby powspominać dawne czasy, obejrzeć kroniki i wystawy, zobaczyć jak wygląda obecnie szkoła.

Wszyscy goście mogli zakupić książkę dotyczącą historii szkoły „Przywołać wspomnienia”, a także gadżety typu przypinki, pamiątkowe statuetki oraz wpisać się do pamiątkowej księgi.

Finałem była zabawa taneczna, która zgromadziła licznych uczestników.

DJ WOKALISTA porywał do tańca hitami disco, przekazując ze sceny niesamowitą energię.

Liczna obecność absolwentów szkoły, mieszkańców i gości nadała sens organizacji tej imprezy. Zjazd dostarczył sporo pozytywnych wrażeń, o czym można się było przekonać w rozmawiając z jego uczestnikami.

Do zobaczenia na następnym zjeździe!

Skip to content