Proszę Pani, proszę Pana! Stała się rzecz niesłychana.

Nasza szkoła ukochana, wielkie święto ma od rana.

Już sześćdziesiąt lat istnieje i się wcale nie starzeje.

Dumnie stoi cały czas i z ochotą uczy nas”.

60 lecie jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostaną w pamięci, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych łączy przeszłość z teraźniejszością. 60 lat to ogrom wydarzeń mierzonych liczbą dyrektorów, nauczycieli i absolwentów, którzy swoją postawą ukształtowali tożsamość szkoły.

Po wielu tygodniach przygotowań, z końcem sierpnia rozpoczęliśmy już intensywne dopinanie organizacji jubileuszu szkoły oraz zjazdu absolwentów na ostatni guzik. Świętowaliśmy trochę później, ponieważ pierwotnie organizację uroczystości planowaliśmy na czerwiec, a dokładnie 2 czerwca w 10 rocznicę nadania szkole imienia i przekazania sztandaru. Plany te pokrzyżowała nam pandemia ….

W końcu nadszedł długo oczekiwany dzień 9 września, o godzinie 9:30 w kościele parafialnym w Wysokiej została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji społeczności szkolnej. Mszę celebrowali obecny ks. Proboszcz Mariusz Smętek oraz poprzednik ks. Proboszcz Jacek Michalak. W liturgii aktywny udział wzięli uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele. Po Mszy nastąpił przemarsz prowadzony dźwiękami werbla do budynku szkolnego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

O godzinie 10:30 rozpoczęła się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej uroczysta akademia, elementy dekoracji wykonała nauczycielka przedszkola Monika Wójcik. Cieszyliśmy się, że swoją obecnością zaszczycili nas Drodzy Goście w osobach: Maciej Kaczyński Burmistrza Łaz, Grzegorz Piłka Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego – Dyrektor MOK w Łazach, Leszek Kalaga Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Dariusz Tabas Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach, Anna Furman Skarbnik Gminy Łazy, Anna Gorgoń Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia, Małgorzata Wnuk Kierownika Wydziału Finansowego – Główna Księgowa, Henryk Sobieraj Sołtys Sołectwa Wysoka, Henryk Ziaja Sołtys Sołectwa Wiesiółka – Prezes OSP Wiesiółka, Joanna Ziaja Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wiesiółce, Teresa Nowak Prezes Oddziału ZNP w Łazach, Janusza Kmiecik Prezes – Dyrektor PPUH “Dolomit” Kopalnia Ząbkowice S.A., Aneta Bromblik Główny Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu PPUH “Dolomit”, Agnieszka Dzienniak Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Wysokiej, ks. Mariusz Smętek Proboszcza Parafii w Wysokiej, ks. Jacek Michalak Proboszcz Parafii w Siewierzu oraz Chór „BARKA” wraz z opiekunem muzycznym Panem Grzegorzem Kolasą, Beata Szczygieł Wiceprezes Fundacji Edukacji Lokalnej oraz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, Beata Luraniec Kierownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Filia Wysoka, Monika Banasiak Przewodnicząca Rady Rodziców, Katarzyna Rusek-Szczygieł Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, Anna Staniaszek Dyrektor Szkoły nr 1 w Łazach, Marzena Bargieł Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach, Teresa Kubasik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niegowonicach, Małgorzata Janus Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciągowicach, Izabela Bajkowska Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabowej, Beata Sadowska Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Łazach, Irena Kmiecik Emerytowana Dyrektor LO w Siewierzu – Przyjaciela Szkoły, Aneta Sadowska reprezentująca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie, przewodniczący Rad Rodziców poprzednich kadencji – panie Katarzyna Michniewska i Anna Skrzypek, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy obsługowi, absolwenci, sponsorzy i przyjaciele szkoły, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

W kolejnej części dyrektor szkoły Anna Makuch wygłosiła okolicznościowe przemówienie, nakreślając krótko historię szkoły i szkolnictwa w Wysokiej:

Dziś pragniemy cieszyć się 60-leciem naszej szkoły. Szkoły w budynku przy ul. Mickiewicza, ponieważ należy tutaj podkreślić, że szkoła w Wysokiej – choć trudno w to uwierzyć – to udokumentowane 223 lata.

Rok 1799 -1801 to początki szkoły, zainicjowanej przez Gabriela Taszyckiego. Budynek szkolny powstał już po śmierci generała, ok. 1817 roku i wybudowali go ówcześni mieszkańcy wsi, przy wsparciu dzieci generała Taszyckiego syna Michała i córki Anieli.

W 1915 roku drugą szkołę, tzw. fabryczną wybudowała Fabryka Cementu.

Od tej pory naukę w Wysokiej prowadzono już w dwóch budynkach szkolnych. Jeden budynek mieścił się naprzeciw pałacu Taszyckich, drugi znajdował się przy obecnej ulicy Robotniczej i uczęszczały tam dzieci na zmianę popołudniową.

Szkoła Powszechna w Wysokiej była zbiorczą szkołą gminną. Obwód szkolny obejmował dzieci ze wsi: Wysoka, Wiesiółka, Gzichów, Bory, Wały i Ciągowice.

Istniejące budynki szkolne przy corocznym wzroście liczby uczniów, a w 1938 roku było zarejestrowanych 528 dzieci, były niewystarczające. Zrodziła się wówczas inicjatywa budowy nowej szkoły. W 1938 roku został poświęcony „kamień węgielny” pod budowę nowej szkoły, jednak okres okupacji niemieckiej spowodował odroczenie budowy na czas bliżej nieokreślony.

Po wojnie do szkoły zapisano 300 dzieci i utworzono 6 oddziałów. Nauka rozpoczęła się 12 lutego 1945 roku. 3 czerwca 1945 roku odbyło się oficjalne przekazanie budynku pałacowego z otaczającym go parkiem w zarząd i użytkowanie szkoły.

Pierwszym kierownikiem szkoły był Marian Kapusto, po jego Kapusto funkcję kierownika szkoły objęła pani Franciszka Krosta.

W 1952 roku szkoła przechodziła znaczne trudności, ponieważ na gruntach byłego majątku ziemskiego zorganizowana została Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość”. Zarząd i spółdzielcy odebrali szkole działki doświadczalne, a także park pałacowy. Ponadto ówcześnie użytkowany pałac wymagał już generalnego remontu dlatego z inicjatywy Franciszki Krosty powrócono do przygotowań budowy nowej szkoły.

Budowa nowej szkoły rozpoczęła się w lipcu 1958 roku i realizowano ją z pieniędzy Państwowego Funduszu Budowy Szkół. Dzięki usilnym staraniom i zabiegom pani kierownik Franciszki Krosty szkołę przekazano do użytkowania 29 stycznia 1962 roku.

Rok szkolny1967 rozpoczął nowy kierownik szkoły Adam Bugaj. Początkowo kierownik później dyrektor, kierując szkołą przez 19 lat.

Od 1986 dyrektorem szkoły została pani Regina Kożar. Prężnie działały drużyny zuchowe i harcerskie. Prowadzeni pod kierunkiem instruktorów-nauczycielek szkoły, zuch i harcerze zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia. Z inicjatywy dyrektor Reginy Kożar w szkole w Wysokiej powstał XXVI Szczep Harcerski.

W roku szkolnym 1998 pracę jako dyrektor szkoły rozpoczęła nauczycielka Ewa Lelonek. W okresie tym następuje reforma edukacji – dotychczasowa ośmioklasowa szkoła podstawowa została zastąpiona sześcioma klasami, w klasach młodszych wprowadzono nauczanie zintegrowane czyli bez podziału na przedmioty. Od 1 stycznia 2000 roku do placówki wcielone zostało przedszkole.

Od 2012 roku szkoła nosi imię Józefy Jabczyńskiej – byłej nauczycielki. Szkoła obecnie – mimo to, że różni się wyglądem od tej z roku 1962 – to jednak Nasza Szkoła, która uczy i wychowuje.

Bo nie sposób budować przyszłość, jeśli przeszłość odejdzie w niepamięć”.

Szanowni Państwo, długa jest lista osób, które przez te 60 lat zapisały się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali, wspierali, której oddali serce i entuzjazm. To dzięki nim możemy obchodzić ten wspaniały Jubileusz.

Aby szkoła mogła istnieć, funkcjonować, kształcić i odnosić sukcesy potrzebna jest praca wielu ludzi. Bo szkoła to nie mury, to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą i troszczą się o jej rozwój. Dzisiaj składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy od wielu lat wspierają nasze działania oraz pomagają w tworzeniu lepszych warunków edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych. Dziękuję nauczycielom tym obecnym i emerytowanym, uczniom, absolwentom i pracownikom obsługi. To dzięki Waszemu zaangażowaniu nasza szkoła rozwija się i jest coraz piękniejsza”.

Następnie w imieniu całej społeczności szkolnej Pani Dyrektor złożyła podziękowania władzom organu prowadzącego, partnerom, firmom, instytucjom oraz sponsorom szkoły, wręczając jubileuszowe dyplomy.

Z kolei jubileuszowe życzenia skierowali do absolwentów, uczniów i pracowników szkoły: Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Tabas oraz Dyrektor MOK w Łazach Grzegorz Piłka, miłym gestem były otrzymane pamiątkowe tablice oraz piękne kwiaty. Głos zabrali także: Prezes Janusz Kmiecik – absolwent szkoły, który ze wzruszeniem wspominał naukę w Wysockiej szkole, Prezes oddziału ZNP Teresa Nowak oraz w imieniu emerytowanych nauczycieli Pani Grażyna Tokarska, głos zabrała również Dyrektor ZS w Łazach Katarzyna Rusek-Szczygieł i Prezes ChSD – Beata Szczygieł.

Usłyszeliśmy wiele ciepłych i wzruszających słów.

Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera – słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań, a często i konkretnymi czynami, jest dla nas inspiracją i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wykonywać swoją pracę” – podziękowała pani Dyrektor Makuch.

Wielu wrażeń wszystkim dostarczyła część artystyczna w wykonaniu obecnych i byłych uczniów szkoły. Scenariusz montażu słowno-muzycznego pt. „Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości” przygotowany został pod kierunkiem nauczycieli Anny Białas, Justyny Rozpara, Eweliny Dusza, Urszuli Mędreckiej, Justyny Frączek i obrazował cały przebieg historii szkoły. Pokazana została także prezentacja multimedialna, która przywołała wiele dobrych wspomnień. Prezentację opracowała i zaktualizowała Pani Justyna Rozpara.

W drugiej części artystycznej wystąpił gościnnie Chór „Barka”, którego opiekunem muzycznym jest Pan Grzegorz Kolasa. Koncert chóru „Barka” wzbogacił piękny i wzruszający, a zarazem bardzo refleksyjny montaż słowny, uatrakcyjniony pokazem multimedialnym, który przygotowała i zaprezentowała Pani Ireny Kmiecik – absolwentka naszej szkoły.

Na zakończenie dyrektor, Anna Makuch zaprosiła wszystkich do zwiedzania szkoły oraz na poczęstunek z jubileuszowym tortem.

Ten dzień był okazją do spotkania, radości, przywołania wspomnień

i pochylenia się nad kroniką szkolną

– na długo pozostanie w naszej pamięci.

Skip to content