Dnia 14 czerwca 2022 r. uczniowie klasy VIII wraz z wychowawczynią panią Justyną Kożar-Rozparą uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Tego dnia w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, który upamiętnia dzień rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów do Auschwitz. 14 czerwca 1940 r. do założonego kilka tygodni wcześniej obozu dotarł pierwszy masowy transport polskich więźniów z Tarnowa liczący 728 osób i składający się głównie z polskich żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej, harcerzy, gimnazjalistów, studentów i innych więźniów politycznych oraz niewielkiej grupy polskich Żydów. Data przybycia pierwszego masowego transportu uznana została za początek działalności obozu, wcześniej przebywała w nim jedynie grupa niemieckich więźniów kryminalnych, którzy mieli pełnić funkcje nadzorcze.

Wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau pozwoliła naszym uczniom naocznie przekonać się czym jest wojna, jakie ma nieludzkie oblicza i do czego zdolny jest człowiek przepełniony nienawiścią, uprzedzeniami i ksenofobią. Słuchając opowieść przewodnika, oglądając baraki, cele więźniów, ubrania i rzeczy osobiste, stojąc przed ścianą śmierci nie można wyzbyć się refleksji, że to największy cmentarz świata, opłakiwany przez całe narody. Za każdym zdjęciem, każdym nazwiskiem ukrywała się ludzka tragedia, dramatyczny życiorys. Pozostawione ku przestrodze ruiny komór gazowych i krematoriów oraz bocznica kolejowa, która tak wielu ludzi poprowadziła w ostatnią podróż…wzruszają i skłaniają do zadumy.

Nasi uczniowie w skupieniu i powadze należnej temu miejscu zwiedzili teren byłego obozu. Wycieczka ta była na pewno ważną lekcją i młodzież z pewnością zapamięta ją na bardzo długo.

Skip to content