Znajomość najważniejszych wydarzeń historycznych swojego kraju, pamięć o bohaterach narodowych, kultywowanie tradycji oraz kształtowanie szacunku do własnego państwa stanowią istotę wychowania patriotycznego. Przejawem takiego wychowania była uroczysta akademia pod hasłem Święta majowe, poświęcona najważniejszym uroczystościom i rocznicom przypadającym właśnie w tym miesiącu.

Program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Justyny Kożar-Rozpary i pani Agnieszki Ślusarczyk-Rok poprowadzili uczniowie klasy VIII: Julia Pniak, Mateusz Dubaj i Patryk Mazurkiewicz, którzy przypomnieli fakty związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja oraz przybliżyli historię Orła Białego, które święto przypada drugiego maja, czyli pokrywa się z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród przywołanych świat majowych pojawiły się także: Święto Pracy, Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, rocznica zakończenia II wojny światowej i Dzień Matki. Piękne wiersze poświęcone ojczyźnie i dedykowane tym wydarzeniom zaprezentowali uczniowie klas IV-VIII: Adrian Stefański, Kacper Wiśniewski, Nikodem Wójcik, Iga Chmurzyńska, Julia Ślązak, Amelia Banasiak, Karolinka Dymarczyk, Jessica Rabenda, Oliwia Popczyk, Grzegorz Roterman, Wiktor Stefański, Adam Pańka i Oskar Bereda.

Akcent muzyczny przygotowali natomiast uczniowie klasy I i II, którzy wykonali dwie piosenki o ojczyźnie i przedstawili wzmiankę o symbolach narodowych.

Akademię zakończyła inscenizacja Legendy o warszawskim Bazyliszku w wykonaniu uczniów klasy IV, którzy odtworzyli historię złowrogiego stwora zabijającego swoim spojrzeniem i żyjącego dawno, dawno temu w piwnicach jednej z kamienic na Krzywym Kole. Młodzi aktorzy doskonale wcielili się w swoje role i odkryli swoje talenty, a pomysłowe stroje i rekwizytu ubarwiły przedstawienie.

Legendy, które ma każdy naród i każda społeczność odgrywają istotna rolę w wychowaniu patriotycznym. Przechowują historię, tradycję, życiową mądrość i wartości. Stoją na straży tożsamości i pozwalają trwać pokoleniom w poczuciu wspólnoty z tymi, którzy już odeszli. Przygotowanie inscenizacji i występ przed publicznością był dla uczniów klasy IV doskonałą okazja do podsumowania ich przygody z legendami, którą w tym roku szkolnym odbyli podczas lekcji języka polskiego i historii. Uczenie się przez przeżywanie jest bowiem najlepszym sposobem zapamiętywania i nabywania nowych treści.

Wyjątkowość tej uroczystości podkreślały obecność pocztu sztandarowego, galowe stroje oraz wiosenna biało-czerwona dekoracja.

Skip to content