Ponad pół miliona uczniów w całej Polsce przystąpiło w tym roku do egzaminu ósmoklasisty. W naszej szkole egzamin zdawało 19 ósmoklasistów.

W 2022 roku egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany od 24 do 26 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z harmonogramem:

24 maja (wtorek), godz. 9:00 – język polski (120 minut)

25 maja (środa), godz. 9:00 – matematyka (100 minut)

26 maja (czwartek), godz. 9:00 – język obcy nowożytny (90 minut)

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
Testy – podobnie jak w ubiegłym roku – są przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

To zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 8 lipca.

Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty były publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

Skip to content