W związku z uchwałą Nr XLIV/448/22 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zawierciu zamieszczamy na prośbę Starostwa Powiatowego w Zawierciu w/w uchwałę oraz uzasadnienie do niej.

Prosimy o zapoznanie się z tekstem zainteresowane osoby.

UCHWAŁA RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Skip to content