W dniu 15 listopada 2021 r. na zajęciach projektowych z języka angielskiego zorganizowaliśmy obchody Święta Dziękczynienia-Thanksgiving Day w formie warsztatów. Zajęcia prowadziły pani Aldona Skrzypiec i pani Urszula Mędrecka. Celem zajęć było rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez wprowadzenie elementów kulturowych oraz przetwarzanie informacji zawartych w materiałach autentycznych i wzbogacanie słownictwa z języka angielskiego.

Wstępem do świętowania była prezentacja filmu edukacyjnego w języku angielskim, podczas której uczniowie klasy III i IV przebrani w tradycyjne stroje Indian (Native Americans) poznali historię tego święta oraz tradycje związane z jego obchodami. Uzupełniając kartę pracy dzieci poznały podstawowe słownictwo związane z Thanksgiving Day (Pilgrims, Native American, autumn, feast, turkey, pie, corn, pudding, gravy, mashed potatoes, gravy). Zajęciom towarzyszyły liczne zabawy. Na klasowym catwalku przy dźwiękach indiańskiej muzyki dzieci prezentowały wspaniałe stroje i przebrania. Poznały swoje ,,indiańskie imiona” i ich znaczenie. Uczniowie wykonali prace plastyczne – klasowe indyki przyozdobione piórami, na których napisali, za co są wdzięczni („I’m thankful for…”). Dzieci dziękowały za pokój, przyjaźń, rodzinę, a także za rzeczy z pozoru zwyczajne, jak zabawki, zwierzęta, muzykę, słodycze. Była również okazja do skosztowania pysznej szarlotki (apple pie) przygotowanej przez Panią Renatę Wilczyńską. Ostatnim punktem programu obchodów święta była prezentacja filmu animowanego ,,Pocahontas”, nawiązującego do tematu warsztatów. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały indiańskie medale-totemy. Symboliczne obchody Thanksviging Day były okazją do chwili refleksji i docenienia tego, co ważne. Dzieci uświadomiły sobie, że warto być wdzięcznym nawet za najmniejsze rzeczy. Poprzez udział w zabawie uczniowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą kultury, tradycji i historii USA, jak również zakres słownictwa.

Dziękujemy uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie i wkład pracy włożony

w przygotowanie wspaniałych strojów i słodkości.

Skip to content