W dniu 16.11.2021 r. przeprowadzono próbny alarm przeciwpożarowy. Były to ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru w budynku szkoły. Celem ewakuacji było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia, sprawdzenie znajomości zasad postępowania oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami.

Wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie i pracownicy po usłyszeniu sygnału dźwiękowego zgodnie z planem ewakuacji, opuścili budynek szkoły, udając się na wyznaczone miejsce ewakuacyjne, czyli na plac rekreacyjny. Akcja przebiegła prawidłowo, szybko, sprawnie i bez paniki. Była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować podczas prawdziwej ewakuacji.

Nad bezpiecznym przebiegiem akcji czuwała pani dyrektor Anna Makuch, Społeczny Inspektor Pracy Joanna Koza, koordynator ds. bezpieczeństwa Paweł Mazur oraz nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi. Po zakończonej ewakuacji pan Paweł Mazur przeprowadził prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa.

Skip to content