W dniu 9 listopada 2021r.w ramach projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy” odbyły się zajęcia koła matematycznego uczniów klasy II „Matematyka na wesoło w terenie”. Zajęcia poza salą lekcyjną odgrywają istotną rolę w praktycznym nauczaniu matematyki. Służą wzbogacaniu i zdobywaniu nowych wiadomości, a także sprzyjają integracji klasy. Mają wpływ na budzenie i pogłębianie zainteresowań, w tym matematycznych, w każdym indywidualnie. Uczniowie podczas zajęć, które odbyły się na placu szkolnym mierzyli długości różnymi miarami (stopami, krokami, sznurkiem, miarką krawiecką), pomiary zapisywali na kartkach i porównywali swoje wyniki. Układali ścieżki z materiałów przyrodniczych, mierzyli ich poszczególne długości i obliczali łączną długość.

Za pomocą miarki krawieckiej i dłoni mierzyli obwód drzewa i zastanawiali się, który sposób mierzenia obwodu pnia jest bardziej dokładny i dlaczego. Jednym z zadań było również oszacowanie ile stóp i kroków musi pokonać każde dziecko, aby przejść 5 metrów, 80 centymetrów, 3 metry itp. Następnie dokonywali porównań np. kto wykonał najwięcej lub najmniej kroków, stóp przy przejściu 2 metrów. Obliczali również w grupach ile kroków wykonali łącznie mierząc trasę o długości 5 metrów. Uczniowie układali również zadania tekstowe dotyczące pomiarów.

Zajęcia w terenie bardzo podobały się dzieciom, ponieważ każda wycieczka matematyczna to lekcja patrzenia, słuchania, myślenia, działania, doświadczania, przeżywania, mówienia, odkrywania.

Skip to content