To Polska,

To mój świat,

To serca mego pieśń

I skarb!”

W ramach projektu szkolnego „Szkoła Młodych Patriotów” w klasie I zrealizowano cykl zajęć o tematyce patriotycznej 8-9-10 listopada 2021 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które przygotowała i prowadziła wychowawczyni Joanna Koza.

Oglądaliśmy historyczne filmy edukacyjne, poznaliśmy dzieje naszego narodu pod zaborami oraz ważne fakty historyczne dotyczące odzyskania niepodległości. Uczyliśmy się ślicznej i bardzo wzruszającej piosenki pt. „Co to jest niepodległość?”, utrwaliliśmy symbole narodowe. Nauczyliśmy się na pamięć utworu poetyckiego Władysława Bełzy “Katechizm polskiego dziecka”. Omawialiśmy sposoby okazywania patriotycznej postawy podczas świąt narodowych.

„JESTEM PATRIOTĄ …” – mówił każdy pierwszoklasista wyrażając swoją patriotyczną postawę w formie plastycznej – wykonaliśmy piękne kotyliony biało-czerwone jako narodowe symbole, kolorowaliśmy kontury Orła, czyli naszego polskiego godła, udekorowaliśmy klasę. Śpiewanie z szacunkiem hymnu narodowego oraz zachowanie właściwej postawy wychodzi nam znakomicie. Jako pierwszoklasiści chcemy integrować się z całą szkolną społecznością, dlatego włączyliśmy się do kolejnej akademii w tym roku szkolnym z okazji Święta Niepodległości pod hasłem: „Dla Niepodległej” prezentując piosenkę pt. „Co to jest niepodległość?”.

Co to jest niepodległość?

Teraz wiem już na pewno.

Każde dziecko dziś woła

To polski dom, polska szkoła!

Co to jest niepodległość?

Teraz wiem już na pewno.

Skip to content