Z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych dnia 29 października 2021 r. uczniowie klasy I wraz ze starszymi kolegami z klasy VII i klasy VIII wybrali się wspólnie na cmentarz parafialny w Wysokiej. Wyjście to zostało zorganizowane w ramach akcji „Szkoła pamięta”, która jest ogłoszona przez MEiN po raz trzeci. My uczestniczymy w niej po raz pierwszy.

Opiekunowie – wychowawczyni pani Joanna Koza oraz ksiądz Proboszcz Mariusz Smętek przed wyjściem ze szkoły przypomnieli uczniom o zasadach kulturalnego zachowania się podczas wizyty na cmentarzu. Przy okazji omówiono również znaczenie zwyczajów i tradycji polskich w Dniu Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznych.

Na cmentarzu opiekunowie zwrócili uwagę uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, którzy są szczególnie ważni dla nas, dla naszego kraju, dla naszej społeczności szkolnej.

Uczniowie pamiętają, że szczególną osobą dla społeczności szkolnej jest Patronka Józefa Jabczyńska – była nauczycielka naszej szkoły, wieloletni pedagog, harcmistrz, ukochana Pani dla swoich małych uczniów. Pani Józefa pochowana jest na cmentarzu w Ustroniu i w miarę możliwości dbamy o jej grób przez cały rok. Dzisiaj jednak nie mogąc pojechać do Ustronia, a jednocześnie pamiętając o Józefie chłopcy i dziewczynki z klasy VII i VIII wspólnie porządkowali miejsce przy cmentarnym krzyżu usuwając śmieci, szkło, stare kwiaty i znicze.

Wspólnie z księdzem Mariuszem uczestniczyliśmy także w modlitwie za zmarłych, po czym zapaliliśmy pod krzyżem symboliczne znicze.

Podczas całego pobytu starsi koledzy i koleżanki bardzo czuwali nad bezpieczeństwem młodszych kolegów. Była piękna, słoneczna pogoda, dlatego w drodze powrotnej wszyscy zatrzymaliśmy się jeszcze przy przydrożnym krzyżu Jezusa i tam zapaliliśmy znicz, który upamiętnił nie tylko naszą Patronkę Józefę Jabczyńską, ale także zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

Spacer jeszcze bardziej zintegrował i zbliżył do siebie uczniów, wyzwolił w nich zadumę…

Skip to content