16 października 2021 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty językowe o tematyce kulturowej związane z obchodami święta Halloween. Warsztaty prowadzone były w ramach projektu  Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy. 

Celem spotkania organizowanego z języka obcego było ukazanie uczniom wpływu kultury anglosaskiej na polskie tradycje i zwyczaje świąteczne współczesnych Polaków, zaznajomienie uczniów z historią i symbolami Halloween, wzbogacenie i utrwalenie słownictwa dotyczącego tego święta, wykorzystanie zdobytych informacji w zadaniach, wykonanie ozdób na święto Halloween oraz kształcenie umiejętności słuchania, mówienia i czytania ze zrozumieniem.

Warsztaty podzielono na trzy części:

  • SCARY COOKING: przygotowanie potrawy halloween’owej bez gotowania.
  • THE FREAKIEST COSTUME AND DECORATIONS: wykonywanie ozdób, prezentacja

kostiumów, owijanie mumii, nauka wspólnego tańca potworów, prezentacja wytworów dzieci.

  • THE VIDEO ZONE: projekcja filmów tematycznych w języku angielskim, ćwiczenia w słuchaniu, pogadanka na temat wartości przedstawionych w filmach, karty pracy zawierające kluczowe słownictwo.

Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie potrafili zastosować zdobyte wiadomości, opanowali słownictwo i struktury gramatyczne przewidziane na dany poziom, współpracowali z innymi, realizowali zadania w parach, grupach, rozwijali logiczne myślenie i słuchali ze zrozumieniem.

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek i pożegnali się z prawdziwym Jack’o’Lantern.

Skip to content