24 września odbyły się wybory do szkolnego Samorządu Uczniowskiego. W tym dniu uczniowie wybierali także, spośród proponowanych przez młodzież nauczycieli opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwała komisja wyborcza, w skład której wchodzili uczniowie najstarszej klasy.

Wyniki wyborów 2021:

– opiekun Samorządu Uczniowskiego –

nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Mazur,

– prezydium Samorządu Uczniowskiego –

Julia Pniak /uczennica klasy VIII/– przewodnicząca

oraz Mateusz Dubaj /uczeń klasy VIII/ i Kacper Chmurzyński /uczeń klasy VII/.

Skip to content