Narodowe Czytanie połączone z pasowaniem na czytelnika biblioteki szkolnej odbyło się dnia 3 września. Moralność pani DulskiejGabrieli Zapolskiej to lektura jubileuszowa – dziesiąty rok Narodowego Czytania. Warto było poznać epokę, autorkę, bohaterów utworu, zrozumieć przekrój historyczny naszych dziejów oraz poznać ludzi, ich zwyczaje i zmagania. Uczniowie mogli obejrzeć wystawę pt. „Moda damska i męska w epoce Młodej Polski” w ten sposób przenosząc się do tamtych czasów, zachęcić i zainspirować do bycia w przyszłości projektantem mody. To propozycja w ramach doradztwa zawodowego w naszej szkole.

Utwór piętnuje obłudę i zakłamanie. Jest w nim komizm i gorzka ironia, ale przede wszystkim przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego, ponieważ tacy ludzie jak Pani Dulska pojawiają się w każdej epoce!!! Chętni uczniowie wcielili się w postacie rodziny Dulskich cytując ich słowa.

Nasze szkolne motto wypracowane w czasie prac plastycznych uczniów brzmi:

„Dobro – zawsze zwycięża”.

W trudnym czasie pandemii, z zachowaniem wszelkich koniecznych zasad bezpieczeństwa, Narodowe Czytanie jednak nieprzerwanie się rozwija i wszystkim przynosi wiele przyjemności.

Zapraszamy na kolejne Narodowe Czytanie w roku 2022

Druga część uroczystości to:

PASOWANIE NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLASY I, II, III, które z powodu pandemii zostało zrealizowane z opóźnieniem.

Książka dla Małych i Dużych była rekwizytem podczas aktu pasowania na czytelnika

Uroczystość odbyła się według poniższego scenariusza:

  1. Zagadki i zadania odpowiednio dla każdej klasy
  2. Pasowanie uczniów przez panią dyrektor
  3. Wręczenie dyplomów
  4. Wręczenie upominków w formie zakładek do książki przez zaproszoną panią

Beatę Luraniec, bibliotekarkę z Miejskiej Biblioteki Publicznej

  1. Wspólne zdjęcia pamiątkowe
  2. Oglądanie wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczniów w ramach „Magicznej skrzynki – Kamishibai”.

Życzymy wszystkim czytelnikom mnóstwo radości, którą daje nam KSIĄŻKA!!!

Skip to content