W piątek 25 czerwca 2021 roku odbyło uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie uczniów klasy VIII. Na uroczystość przybyli rodzice absolwentów oraz przedstawiciele Ochotniczej straży Pożarnej w Wiesiółce – prezes Henryk Ziaja i druhowie – opiekunowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Paweł Szeremeta i Tomasz Magoń. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie pani Dyrektor Anna Makuch odczytała list pana Burmistrza Macieja Kaczyńskiego skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców szkoły. W dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły oraz wręczenie Kryształowej Tarczy zaprzyjaźnionym i wspierającym nas od wielu lat strażakom OSP Wiesiółka.

Pani Dyrektor wręczyła podziękowania dla rodziców uczniów kończących szkołę, a następnie
absolwenci szkoły oraz wyróżnieni uczniowie odebrali świadectwa, nagrody książkowe i rzeczowe za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe i działalność w organizacjach uczniowskich. Młodzież pożegnała się ze szkołą podziękowaniami dla nauczycieli i pracowników szkoły poetycko – muzyczną częścią artystyczną.

Skip to content