WARSZTATY W RAMACH

KAMPANII EKOLOGICZNEJ GMINY ŁAZY

„Przebudowa punktu selektywnego zbierania

odpadów komunalnych”

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-VIII wzięli udział w ciekawych warsztatach zorganizowanych w naszej szkole przez Gminę Łazy. Warsztaty dotyczyły głównie selekcji odpadów.

Wszyscy zebrani uczestnicy pogłębili swoją wiedzę dzięki ciekawie przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz filmom edukacyjnym. Dzięki nim dzieci mogły wybrać się na wirtualną wycieczkę i zobaczyć, jak przetwarza się szkło czy papier oraz co może z nich ponownie powstać. Dzieci utrwaliły sobie także wiedzę dotyczącą tego, jakie odpady wrzuca się do poszczególnych pojemników według koloru. Mali uczestnicy warsztatów byli bardzo aktywni podczas zajęć, zadawali dużo pytań a na koniec warsztatów bezbłędnie rozwiązali quiz podsumowujący zajęcia. Wszyscy otrzymali też cenne materiały z podpowiedzią, gdzie wyrzucać poszczególne odpady.

Uczestnictwo w warsztatach pozwoliło dzieciom pogłębić ich wiedzę oraz kształtować w nich proekologiczną postawę.

KAMPANII EKOLOGICZNEJ GMINY ŁAZY

„Przebudowa punktu selektywnego zbierania

odpadów komunalnych”

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-VIII wzięli udział w ciekawych warsztatach zorganizowanych w naszej szkole przez Gminę Łazy. Warsztaty dotyczyły głównie selekcji odpadów.

Wszyscy zebrani uczestnicy pogłębili swoją wiedzę dzięki ciekawie przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz filmom edukacyjnym. Dzięki nim dzieci mogły wybrać się na wirtualną wycieczkę i zobaczyć, jak przetwarza się szkło czy papier oraz co może z nich ponownie powstać. Dzieci utrwaliły sobie także wiedzę dotyczącą tego, jakie odpady wrzuca się do poszczególnych pojemników według koloru. Mali uczestnicy warsztatów byli bardzo aktywni podczas zajęć, zadawali dużo pytań a na koniec warsztatów bezbłędnie rozwiązali quiz podsumowujący zajęcia. Wszyscy otrzymali też cenne materiały z podpowiedzią, gdzie wyrzucać poszczególne odpady.

Uczestnictwo w warsztatach pozwoliło dzieciom pogłębić ich wiedzę oraz kształtować w nich proekologiczną postawę.

Skip to content