APEL BURMISTRZA ŁAZ

DO PEDAGOGÓW, RODZICÓW, OPIEKUNÓW

Drodzy Państwo!!!

Zbliża się okres letniego wypoczynku, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną także w czasie trwania tegorocznych wakacji obowiązują określone zasady. To nie tylko czas relaksu, uprawiania sportów i zabawy. Pomimo łagodzenia obostrzeń nadal obowiązuje szereg standardów, o których nie możemy zapomnieć.

Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o przeprowadzenie rozmów
z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, a także ochrony zdrowia. Ich przestrzeganie, w istotnym stopniu, wyeliminuje zaistnienie wypadków, a często także dramatów i tragedii.

W tym miejscu pragnę także zwrócić uwagę Państwa i prosić o reagowanie i informowanie odpowiednich służb w przypadku zaobserwowania zachowań mogących doprowadzić do nieszczęścia. Proszę Państwa o analizę poniżej zamieszczonych podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz o przekazanie ich Waszym Podopiecznym. Zachęcam również do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej, pod adresem:

http://bezpiecznewakacje.pl/

Jednocześnie życzę Wszystkim bezpiecznych wakacji w 2021 r.

Burmistrz Łaz

/-/ Maciej Kaczyński

Jeżeli Wasze dzieci spędzają wakacje w miejscu zamieszkania:

 • zapewnijcie swoim pociechom opiekę i okażcie im zainteresowanie,
 • aktywnie uczestniczcie w wypełnianiu im czasu wolnego,
 • interesujcie się, gdzie i z kim spędzają wolny czas – podkreślajcie zasady
  i ograniczenia związane ze stanem epidemii,
 • przypominajcie im zasady ostrożności podczas zabawy w pobliżu ruchliwych ulic i innych niebezpiecznych miejsc, a szczególnie o zakazie kąpieli
  w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Przestrzegajcie dzieci, aby:

 • nie opowiadały osobom obcym o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i stanie majątkowym,
 • nie otwierały drzwi podczas nieobecności dorosłych domowników (rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków),
 • nie wsiadały do samochodów osób nieznajomych,
 • nie nawiązywały kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi
  np. słodycze, poczęstunek, zabawę, spacer,
 • kąpały się i bawiły w miejscach do tego przeznaczonych, spełniających normy sanitarne.

Wymagajcie od dzieci, aby:

 • zawsze informowały Was, gdzie będą przebywać,
 • nie oddalały się zbyt daleko od domu,
 • unikały miejsc grupowania się osób,
 • nie bawiły się w miejscach odosobnionych i niebezpiecznych, takich jak: tereny poprzemysłowe, budowy, pustostany,
 • wracały do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku,
 • na jezdnię wchodziły uważnie i spokojnie, rozglądając się,

Pamiętajcie!

 • Aby zapewnić dzieciom opiekę osób zaufanych;
 • Aby pozostawić w domu numery telefonów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe: 997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe lub numer 112.

Przed wyjazdem na zorganizowany wypoczynek:

 • sprawdźcie organizatora oferującego wyjazd – jakie zapewnia warunki pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć oraz obostrzenia sanitarne;
 • dodatkowo wyposażcie dziecko:
 • w telefon lub kartę, aby w razie potrzeby miało umożliwiony kontakt
  z rodzicami lub opiekunami,
 • w kartę z adresem i numerem telefonu kontaktowego rodzica
  lub opiekuna.

WAŻNE TELEFONY

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach różnych –
+ 48 222 500 115

112 – Europejski Numer Alarmowy – w Polsce połączenia odbiera Straż Pożarna – 998 i Policja – 997

Telefony ratunkowe nad wodą: WOPR – 601 100 100 w górach: TOPR – 601 100 300 / 18 20 63 444 GOPR – 985 / 601 100 300

System Zastrzegania Kart Płatniczych 828 828 828

Skip to content