W tym roku przypadła 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W trudnym dla Polaków okresie historii potrafili się oni zjednoczyć i zatwierdzić najważniejszy dokument dla naszego państwa, który wprowadzał ważne reformy.

Co roku w naszej szkole obchodzimy uroczystości dotyczące tego wydarzenia, także w tym roku – w formie online.

Uczniowie klasy drugiej realizowali następujące zadania: rozpoznawanie i wymienianie symboli narodowych Polski, tolerancja wobec osób innej narodowości i tradycji kulturowej, oglądanie filmu o polskich symbolach narodowych, wskazywanie najważniejszych wydarzeń związanych z powstaniem flagi polskiej, wypowiedzi na temat współczesnej i dawnej flagi Polski i sposobów świętowania Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczniowie klasy 3 na zajęciach zdalnych uczcili obchody „Majowych Świąt”. Przygotowywali się do nich podczas realizacji kilkudniowej tematyki: KRAJ NAD WISŁĄ I ODRĄ – NAMALOWANA HISTORIA – wprowadzeniem do „Majówki 2021” było wysłuchanie i szczegółowa interpretacja wiersza Tadeusza Szymy pt. „Jan Matejko”. Wszyscy wiedzą, że był to i jest do dnia dzisiejszego bardzo sławny malarz – patriota, który w swoich obrazach przedstawiał ważne wydarzenia historyczne. Uczniowie mieli okazję bardzo dokładnie przyjrzeć się i opisać obraz Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”, na którym mistrz oddaje atmosferę dumy, radości i zadowolenia Polaków z powodu tak ważnego wydarzenia, czyli uchwalenia najważniejszego dokumentu w państwie. Kolejnym punktem wprowadzającym w tematykę było czytanie ze zrozumieniem oraz interpretacja fragmentu uaktualnionej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., tj. Rozdział II. O WOLNOŚCI, PRAWACH I OBOWIĄZKACH CZŁOWIEKA I OBYWATELA. Patriotyczny film edukacyjny pt. „Majowe Święta” przekazał uczniom historyczne i ważne wydarzenia. Film przypomina też o naszych pięknych symbolach narodowych. Śpiew piosenki pt. „Na majówkę” był początkiem i zakończeniem świątecznego dnia.

Na lekcjach języka polskiego uczniowie obejrzeli prezentację, dotyczącą świąt majowych, rozmawiali o symbolach narodowych, patriotyzmie, o tym, jak można okazywać miłość do ojczyzny i jak Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest przez współczesnych Polaków. Dodatkowo w klasie V uczniowie zapoznali się z wierszem Stanisława Aleksandrzaka „Rocznica”. Na lekcjach historii uczniowie przypomnieli sobie, co tak naprawdę wydarzyło się 3 maja 1791 roku, jakie były okoliczności uchwalenia konstytucji i dlaczego do dziś świętujemy to wydarzenie. Uczniowie obejrzeli film „Jak powstała konstytucja?”, z którego dowiedzieli się, jak przebiegały obrady Sejmu Wielkiego i jakie zmiany w państwie wprowadziła konstytucja. Także na godzinach wychowawczych i w młodszych klasach zbliżające się święto majowe było okazją do rozmowy o szacunku do symboli narodowych i patriotyzmie.

Skip to content