Nasze przedszkole bierze udział w wojewódzkim projekcie „Klub Zdrowego przedszkolaka”, którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Działania projektowe mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

W ramach projektu dzieci w przedszkolu doskonale zapoznały się z piramidą żywienia oraz wyklejały własne piramidy, dowiedziały się jak ważna jest codzienna aktywność ruchowa, zebrały także informacje na temat niezdrowego opalania się i promieniowania słonecznego a także szkodliwości palenia papierosów. We wszystkich tych zajęciach pomocnikiem była postać Dinka, małego dinozaura, który wprowadzał dzieci w świat zdrowego trybu życia poprzez kolorowanki, słuchowiska, plakaty i wspólne piosenki. Również Rodzice uczestniczyli w projekcie otrzymując ulotki „Zdrowy dorosły – Zdrowe dziecko – Zdrowa rodzina” a następnie rozwiązywali tematyczny quiz.

Jednymi z najprzyjemniejszych zadań realizowanych przez dzieci okazało się przygotowywanie zdrowego śniadania. Wielką satysfakcję dała dzieciom samodzielna możliwość wyboru zdrowych składników na kanapki oraz wybór pieczywa. I okazało się, że jednak dzieci lubią warzywa, ale tylko te, które nakładają sobie sami 🙂

W przyszłych latach nadal wyrażamy chęć uczestnictwa w podobnych projektach, gdyż dzięki nim promujemy zdrowy tryb życia wśród najmłodszych i ich rodzin.

Skip to content