Nasza szkoła wzięła udział w akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” ogłoszonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. Głównym celem akcji jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych uczniów oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę.

W ramach tej akcji wszyscy uczniowie klas I-III uczestniczyli w prowadzonych zajęciach poruszających tematykę podstawowych zasad postępowania w okresie nasilonych zachorowań na choroby zakaźne oraz koronawirusa. Podczas zajęć uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat zdrowia i higieny. Zrozumieli także jak ważne jest przestrzeganie zasad higienicznych w aspekcie ochrony zdrowia swojego oraz osób bliskich. Zajęcia te były prowadzone przez nauczycieli w oparciu o materiały edukacyjne przekazane przez SANEPID w Zawierciu.

Uczniowie podczas zajęć rozmawiali o tym, co to jest zdrowie oraz w jaki sposób możemy o nie dbać. Pracując w grupach szukali odpowiedzi na pytania, co to jest koronawirus i jakie są jego objawy, a także jak możemy chronić siebie oraz innych przed chorobami zakaźnymi, w tym przeciw zarażeniu się koronawirusem. W wypowiedziach swoich uczniowie zaznaczali potrzebę zasłaniania ust i nosa, dbania o prawidłową higienę rąk oraz utrzymywania dystansu. Uczestniczyli także we wspólnej zabawie pt. „Przegonić wirusa”, a także obejrzeli „Bajkę o wirusie”. Podczas zajęć dzieci wykonywały prace plastyczne pt. „Chronimy siebie i innych przed koronawirusem”. Wykonane prace wraz z materiałami dotyczącymi podstawowych informacji o koronawirusie i sposobach ochrony przed zarażeniem zostały zamieszczone na gazetce szkolnej. Dzieci poznały również piosenkę pt. „Przegoń wirusa”, którą wspólnie zaśpiewały na zakończenie zajęć. Dzieci chętnie i aktywnie brały udział w prowadzonych zajęciach. Każdy uczeń otrzymał kolorowankę oraz broszury dla rodziców ze wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego powrotu uczniów do szkół.

Skip to content