Zawsze szkoła wszystkim kojarzyła się z ławkami i wesołym gwarem panującym na korytarzu, kiedy to uczniowie z zadowoleniem wybiegali na przerwę. Jednak od 12 marca 2020 roku w szkołach i przedszkolach wiele się zmieniło. Ławki zostały, ale zupełnie puste.

Epidemia koronawirusa Covid-19 sprawiła, że placówki nie mogły prowadzić stacjonarnych zajęć i od 25 marca rozpoczęło się nauczanie zdalne. Wszystko to, by zapewnić uczniom całkowite bezpieczeństwo. Dzieci i nauczyciele zaopatrzeni w telefony, komputery i laptopy kontaktowali się ze sobą i realizowali treści zawarte w programach nauczania. W naszej
szkole ten proces zdalnej nauki ułatwiła platforma Discord, którą to zainstalowali uczniowie Szymon Skrzypek i Paweł Ślązak. Dzięki temu uczniowie łączyli się klasami z nauczycielem i przeprowadzali lekcje słysząc się na platformie. Każdy nauczyciel był w stałym kontakcie z uczniami oraz rodzicami, zarówno w szkole jak i w przedszkolu. Pomimo utrudnień nauka zdalna przynosiła efekty. Uczniowie wywiązywali się z zadań, odsyłali nauczycielom prace. Nauczyciele zdają sobie sprawę, że podczas nauczania zdalnego ogromną rolę pełnili rodzice i bez ich wsparcia i pomocy ten proces nie byłby możliwy.
Podczas nauki zdalnej, w obostrzeniach i zgodnie z procedurami został też przeprowadzony egzamin ósmoklasisty oraz ich pożegnanie ze szkołą. Wszyscy uczniowie indywidualnie odbierali świadectwa.

Skip to content