„ … Mijają lata, mijają dnie,

Przemija życie jakby we śnie.

Przemija młodość, nadchodzi kres …”.

Maria Pasterna, emerytowana nauczycielce Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu. Od 8 lat systematycznie współpracowała z naszą szkołą, w latach 2011-2012 brała aktywny udział w działaniach przygotowujących szkołę do nadania imienia Józefy Jabczyńskiej, którą znała osobiście i z którą się przyjaźniła. Wówczas Pani Pasterna przekazała szkole wiele osobistych pamiątek po Pani Józefie i pomogła w nawiązaniu kontaktu z rodziną naszej Patronki. W 2017 roku we wrześniu gościła w szkole w Wysokiej, uczestniczyła w spotkaniu z dziećmi szkolnymi, nauczycielami i pracownikami Biblioteki Miejskiej w Łazach, opowiadając o harcmistrz Józefie Jabczyńskiej i jej życiu oraz wielkiej sympatii do dzieci.

Przez 20 lat opiekowała się grobem pani Józefy, który mieści się na cmentarzu parafialnym św. Klemensa w Ustroniu. Wiele lat pracowała w zespole redakcyjnym gazetki parafialnej „Po górach, dolinach…”, gdzie jako emerytowana nauczycielka dzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat dzieci, redagowała informacje z życia parafii, fotografowała kościelne uroczystości, przedstawiała refleksje dotyczące wpływu katechetów na jej postawę życiową w Bytomiu, a później w Ustroniu.

Wiara przechodziła u Niej w ufność, która w szarzyźnie niedostatku i w trudach podtrzymywała Ją na duchu. Pani Maria była człowiekiem wielkiej naturalnej skromności i życzliwości wobec innych. Cały czas wspierała naszą szkołę w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, pamiętała o dzieciach w każdych życzeniach świątecznych i pozdrowieniach, była sponsorem licznych nagród przyznawanych w konkursach szkolnych poświęconych Patronowi szkoły.

W 2019 roku Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani Dyrektor o przyznanie Marii Pasternej „Kryształowej Tarczy”. Podziękowania wraz ze statuetką „Kryształowej Tarczy” zostały wręczone Pani Marii w jej mieszkaniu w Ustroniu przy ul. Cieszyńskiej, 23 sierpnia 2019 roku. Był to ostatni kontakt osobisty z Panią Marią, jednak do ostatnich dni utrzymywała kontakt telefoniczny z Panią Dyrektor Anną Makuch.

Zmarła po ciężkiej i długiej chorobie stycznia w szpitalu w Cieszynie, Jej pogrzeb odbył się 30.01.2020 r. o godz. 12.00, w kościele św. Klemensa w Ustroniu. W imieniu całej społeczności szkolnej uczestniczyła w nim Pani Dyrektor oraz Pani Justyna Kożar-Rozpara.

Pani Mario, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Skip to content