28 lutego uczniowie klasy VII i VIII uczestniczyli w warsztatach pt. ,,Luźny rozwój – czyli jak ograniczyć stres i wykorzystać swój potencjał”. Warsztaty są częścią Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W trakcie spotkania poruszano następujące zagadnienia:

• Stres jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki a wymogami sytuacji.

• Motywacja jako czynnik determinujący zachowania ludzkie.

• Treningi aktywności fizycznej przyspieszające procesowanie informacji.

• Radzenie sobie ze stresem w pryzmacie aktywności fizycznej i jej różnych form dopasowanych do ich stanów psychospołecznych.

Skip to content