W dniu 4.12.2019 r. dla uczniów klasy I i II w ramach kampanii społecznej PKP Polskie Linie Kolejowe – „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”, odbyły się zajęcia edukacyjne. Tematem prowadzonych zajęć było bezpieczeństwo na przejściach kolejowo-drogowych, właściwe zachowanie na dworcach kolejowych i w pociągach. Dzieci wysłuchały pogadanki o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na przejazdach kolejowych oraz brały aktywy udział w prowadzonej dyskusji na temat odpowiedniego zachowania się w czasie podróży pociągiem. Następnie uczniowie obejrzeli krótki film uświadamiający, jakie mogą być skutki nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego przed przejazdami kolejowymi. Na koniec dzieci otrzymały książeczki edukacyjne oraz dyplomy.

To było bardzo pouczające spotkanie. Dziękujemy.

Skip to content