W dniu 13 listopada w naszej szkole odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. O godzinie 10.00 wszyscy uczniowie szkoły oraz dzieci z przedszkola zaczęli opuszczać budynek szkoły zgodnie z regulaminem i planem ewakuacji obowiązującym w naszej szkole. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, a ewakuowani uczniowie ustawili się w bezpiecznym miejscu na placu rekreacyjnym. Dodatkowym elementem ewakuacji był pokaz transportowania nieprzytomnego ucznia na noszach przez uczniów szkoły należących do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP WIESIÓŁKA.

Skip to content