W dniu 29 października cała społeczność szkolna na czele z panią dyrektor wraz z zaproszonymi gośćmi zebrała się na sali gimnastycznej, aby uczestniczyć w najważniejszym dniu dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole. Gwardzistka powitała uczniów klasy pierwszej przybyłych do królestwa Kredkolandii. Przedstawiła wszystkim zebranym towarzyszącego jej króla Kredkosa wraz z małżonką. Uczniowie, aby mogli należeć do królestwa mieli wykonać zadania sprawdzające ich stopień przygotowania do nauki w szkole. Rozwiązując zadania, które zostały spisane przez różnokolorowe kredki, mieli zasłużyć na miano uczniów. Kredka w odcieniu zielonym sprawdzała wiadomości uczniów o ojczystym kraju i miłości do swojej ojczyzny. Uczniowie recytując piękne wiersze udowodnili, że są doskonałymi patriotami. Niebieska kredka przygotowała kilka zagadek przyrodniczych, których rozwiązania zostały bezbłędnie przez uczniów odgadnięte. Następną kredkę w kolorze różowym uczniowie otrzymali za wyrecytowanie trudnej rymowanki, tak zwanego łamańca językowego. Kredka czerwona sprawdzała znajomość zasad ruchu drogowego. Tym razem również uczniowie udowodnili, że będą wzorowymi przechodniami i otrzymali kolejną kredkę. Aby zdobyć kredkę w kolorze białym dzieci musiały przekonać króla, że potrafią się gimnastykować. Dzieci oczywiście pokazały, że ich sprawność fizyczna jest doskonała. Poprzez kredkę brązową mieli za zadanie pokazać jak zachowują się w czasie lekcji oraz podczas przerw lekcyjnych. Uczniowie znakomicie pojęli zasady zachowania się w szkole i dlatego otrzymali do swojej kolekcji następną kredkę. Ostatnim zadaniem spisanym przez kredkę w kolorze pomarańczowym był test sprawdzający umiejętności muzyczne. Dzieci i z tym zadaniem nie miały najmniejszego problemu i udowodniły, że potrafią pięknie tańczyć i śpiewać. Pierwszoklasiści spisali się na medal i rozwiązali wszystkie zadania, więc zdobyli cały komplet kredek. Uczniowie klasy czwartej skierowali życzenia i słowa otuchy dla swoich młodszych kolegów i koleżanek. Nadeszła najważniejsza i najbardziej wyczekiwana część uroczystości, podczas której król i królowa przekazali pani dyrektor czarodziejski ołówek i poprosili o pasowanie nim na uczniów dzieci z klasy pierwszej. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie zostali pasowani przez panią Dyrektor na uczniów szkoły, a także otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz czapeczki. Zaproszeni goście skierowali do pierwszoklasistów wiele miłych słów i życzeń, a także obdarowali pięknymi upominkami. Na zakończenie uroczystości zostało wykonane wspólne pamiątkowe zdjęcie, a w klasie czekał na dzieci i gości przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek.

Skip to content