Projekt Mali Odkrywcy

Nasze przedszkole przystąpiło w drugim półroczu do certyfikowanego konkursu „Przedszkole Małych Odkrywców.” Głównym celem projektu było rozbudzanie ciekawości świata, poznawania przyrody, ekologii, przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Dzięki zaangażowaniu dzieci oraz rodziców w ramach projektu przeprowadzono 6 zadań konkursowych:

  1. Praca plastyczna „Dziecko w świecie przyrody”.
  2. Prowadzenie cyklicznej informacyjne gazetki ściennej o przyrodzie, akcjach przyrodniczych, ekologii.
  3. Akcja sprzątania świata.
  4. Praca plastyczno-techniczna zgodna z ideą upcyklingu.
  5. Zbiórka surowców wtórnych- nakrętki, kubki po jogurtach, rolki po papierze toaletowym.
  6. Zajęcia „coś z niczego”- nadawanie starym rzeczom nowych zastosowań.

Projekt trwał do końca maja. We wszystkich zadaniach uzyskaliśmy

maksymalną ilość punktów za wykonanie i dzięki temu uzyskaliśmy

certyfikat: „Przedszkole Małych Odkrywców”

oraz dużą wiedzę w zakresie postaw proekologicznych.