LUDZIE DROGOWSKAZY – Józefa Jabczyńska

Rola autorytetu dla młodego człowieka jest w dzisiejszych czasach oczywista i bezsporna. Wzorowanie się na autorytecie kształtuje charakter, wpływa na nasz system wartości, motywuje do działania i wyznacza życiowe cele.

Takim człowiekiem drogowskazem może być dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wysokiej ich patronka Józefa Jabczyńska – nauczycielka, harcerka i patriotka. To postać wyjątkowa, ponieważ całe jej życie można określić mianem służby wobec drugiego człowieka. Służby niełatwej, bo oznaczonej piętnem wojny, więzieniami i obozami pracy, ale jakże wartościowej, pełnej bezinteresownej pomocy, poświęcenia i miłości do wszystkich, szczególnie tych dotkniętych przez los, bezbronnych i potrzebujących. W szkole w Wysokiej pracowała kilka lat, ale przyjacielskie relacje jakie nawiązała ze swymi uczniami, przetrwały do końca jej życia. Uwaga z jaką traktowała każdego człowieka, była wyjątkowa, dla każdego znajdowała czas i skupienie. Liczne korespondencje, spotkania, odwiedziny wychowanków, laurki i dedykacje potwierdzają, że ludzie przy niej czuli się potrzebni i ważni.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wysokiej starają się kultywować pamięć o swojej patronce, czego wyrazem są coroczne obchody Dnia Patrona. W tym roku szkolnym powiązano je z 20 rocznicą śmierci Józefy Jabczyńskiej, która przypadała 1 czerwca. Najważniejsza część uroczystości odbyła się w piątek 31 maja w kościele parafialnym w Wysokiej. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli we mszy świętej w intencji patrona oraz obejrzeli montaż słowno-muzyczny składający się ze wspomnień, wierszy i piosenek harcerskich. Podniosły charakter podkreślały galowe stroje uczniów oraz obecność pocztu sztandarowego. Dzień Patrona to święto szkoły, to pamięć o Józefie Jabczyńskiej, ale jednocześnie to okazja do refleksji nad własnym życiem i naszą rolą, jaką odgrywamy tu i teraz.