BEZPIECZEŃSTWO – SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

30 stycznia 2019 r. odbyły się spotkania z policjantami Komisariatu Policji w Łazach oraz zostały przeprowadzone prelekcje z uczniami naszej szkoły dotyczących następujących zagadnień: dla uczniów klas V-VIII – „Skutki zachowań agresywnych i ryzykownych /narkotyki, dopalacze, alkohol, cyberprzemoc/ wśród dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo w czasie ferii”. Dla uczniów klas I, III i IV – „Bezpieczeństwo w zachowaniu ucznia w szkole i poza szkołą. Bezpieczne ferie 2019 ”.