RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

W dniu 16.10.2018 r. dokładnie o godzinie 12.00 przez kolejne 30 minut w naszej szkole rozpoczęliśmy bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. Dzień ten obchodzony jest od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Fundacja WOŚP uczestniczy w jego obchodach od samego początku. Ma to związek z prowadzonym przez Orkiestrę Programem Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”, dzięki któremu w naszej szkole uczy się zasad pierwszej pomocy. W tym roku do akcji na 5 fantomach przystąpili uczniowie klas IV – VIII, nauczyciele, pracownicy obsługi, a także strażacy z OPS Wiesiółka. W sumie udział wzięło  60 uczniów oraz 10 pracowników szkoły i straży pożarnej.